fbpx I etterpåklokskapens lys Hopp til hovedinnhold

I etterpåklokskapens lys

Verden er i unntakstilstand. Situasjonen er uvant og usikker for alle. Det er viktig å huske at alle kan komme med fasiten i etterpåklokskapens lys.

Styresmakter kritiseres flere steder for å iverksette tiltak for sent og for utydelig. Samtidig har vedtakene ikke bare innvirkning på smitterelaterte forhold. De har betydning for økonomi, utdanning og arbeidslivet til den enkelte.

Det aller viktigste i slike tider er å lytte til dem som kan komme med kunnskapsbasert informasjon. «Kunnskapsbasert» inkluderer både forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, samt bruker-/pasienterfaringer.

En nasjonal standard

Folkehelseinstituttet (FHI) er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen, blant annet, smittevern, psykisk og fysisk helse, helsefremmende/forebyggende tiltak og internasjonal helse. FHI sitt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.

Vi bør ha tillit til at Folkehelseinstituttet.

Vi bør ha tillit til at FHI sine anbefalinger er basert på solid, oppsummert forskning der dette er tilgjengelig. FHI setter en nasjonal standard.

Må ha tillit

Man kan finne forskning som støtter eller motstrider en praksis. Forskning kan ha varierende kvalitet og inkludere enormt mange mennesker, eller svært få. Det innebærer en risiko å utøve en praksis basert på enkeltpersoners uttalelser, eller basert på funn fra enkeltstudier og aller verst; basert på noens «mening og synsing».

I disse dager må vi faktisk ha tillit til dem som har beslutnings- og anbefalingsmyndighet. Profetier kan selvsagt treffe, eller de kan avkreftes. Men, det er noe vi kun kan si med sikkerhet i etterpåklokskapens lys.

Det klappes for helsepersonell, for ansatte i transportbransjen, i butikkbransjen og i underholdningsbransjen. Når de siste «klappene» skal utdeles i etterkant av denne krisen, håper jeg alle vil huske på hvor lett det er å komme med svaret når man allerede sitter med fasiten!

Annonse
Annonse