fbpx – Bra valg, sykepleierstudent! Hopp til hovedinnhold

– Bra valg, sykepleierstudent!

Bildet viser en sykepleier med tomlene opp

– Gratulerer og velkommen til nye sykepleierstudenter. Om du på noe tidspunkt skulle lure på om du har valgt riktig, vil jeg her trekke frem noen av de mange positive sidene ved sykepleierutdanningen, sett fra mitt perspektiv, skriver Ann-Chatrin L. Leonardsen.

Både min mann og jeg er utdannet anestesisykepleiere. Mannen min jobber i en anestesiavdeling og vil fortsette med det ut sin yrkeskarriere. Jeg har i tillegg tatt ulike videre- og masterutdanninger, og jeg har tatt en doktorgrad. Nå jobber jeg blant annet med forskning og utdanning av spesialsykepleiere.

Vi har hatt en del år med hektisk småbarnsliv og trang økonomi, turnuser som må tilpasses og unger som «bytter forelder» i garderoben på sykehuset. Ingen av oss ville valgt annerledes. Nå har to av fem barn (hvorav tre i studentalder) valgt å studere sykepleie. De positive sidene ved utdanningen og yrket har tydeligvis smittet over.

Spennende utdanning

Sykepleierutdanningen gjør deg blant annet i stand til å utøve sykepleie for å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen skal sørge for at du kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder, at du tar ansvar for å gjør selvstendige systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt at du kritisk vurderer effekten av sykepleie og behandling.

Du vil få gode ferdigheter i kommunikasjon, veiledning og samhandling, samt kompetanse i kvalitets- og forbedringsarbeid.

For å sikre alt dette sier det seg selv at du vil få undervisning i mange ulike temaer og med ulike pedagogiske metoder. Det er mye oppmerksomhet rettet mot tett kopling mellom teori og praksis. Blant annet vil du gjennomgå ferdighetstrening, simulering og praksisperioder.

Sikker jobb

Etter endt utdanning er du sikret jobb. Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en kartlegging av sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. Som sykepleier kan du jobbe i:

  • Spesialisthelsetjenesten, som omfatter offentlige og private sykehus, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og ambulansetjeneste, både offentlige helseforetak og private institusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. I tillegg inkluderes støttevirksomheter under helseforetak og regionale helseforetak som har andre næringskoder enn helse, som for eksempel administrasjons- og servicefunksjoner.
  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste, som omfatter institusjonstjenester, helsetjenester i hjemmet, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten inngår også private virksomheter som leverer disse tjenestene på vegne av kommunen.
  • Annen helsetjeneste, som består av virksomheter i helsetjenesten som ikke er under det offentliges ansvar eller under det såkalte sørge-for-ansvaret til de regionale helseforetakene. Virksomheter i annen helsetjeneste kan for eksempel være private kommersielle aktører som Volvat og Aleris.
  • Andre næringer, som omfatter alle andre næringer der helsepersonell jobber. For sykepleiere sin del kan dette være næringer som offentlig administrasjon, undervisning, sosiale omsorgstjenester, arbeidskrafttjenester (vikarbyrå) eller bedriftshelsetjeneste knyttet til bedrifter i ulike næringer.

Stort omfang av jobbmuligheter

I tillegg til enormt mange valgmuligheter med tanke på arbeidssted, har du også enormt mange muligheter til videre utdanning som igjen utvider omfanget av jobbmuligheter.

Om du ser på oversikten over faggrupper i Norsk Sykepleierforbund, vil du se at det eksisterer 35 ulike faggrupper, og de fleste av dem er knyttet til en egen utdanning. Det finnes også flere kurs, videreutdanninger og masterutdanninger. Det er bare å søke på Utdanning.no, så finner du en oversikt over mange av disse!

Kan oppnå god lønn

Som ny student, legger man kanskje mer merke til det som skrives om sykepleiere. I forbindelse med pandemien er det skrevet enormt mye om sykepleiere – både negativt og positivt. Lønn og arbeidstid har det vært skrevet mest om, for sykepleiere er ikke høytlønnet.

Men man kan oppnå god lønnetter min mening – gjennom en karriere sammenliknet med andre yrker. Ikke minst har man, på grunn av sikker jobb, også en sikker lønn. Ofte jobber sykepleiere turnus, helger og helligdager. Og min meninger er at dette blir en livsstil. Og jobb i helg medfører fri på hverdagen, og turnusarbeid gir også bedre lønn. Og om du ønsker det, finnes det mange jobbmuligheter som ikke innebærer turnus også.

Du vil ikke angre

Nylig kunne man lese på Sykepleien.no at danskene sliter med å fylle opp antall studieplasser. I Sykepleien kunne vi også lese at det var 3000 færre søkere til sykepleierstudiet i Norge. Men i Norge har vi likevel flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser.

Unge mennesker har fått sitt liv satt på vent i to år på grunn av pandemien, kanskje opplevd angst for smitte, sosial isolasjon og lest om den situasjonen sykepleiere har stått i. Jeg synes ikke det er så rart om noen har blitt påvirket til å ikke søke sykepleierutdanning i en slik situasjon.

Så til deg, ny sykepleierstudent, vil jeg si: stå i valget! Du vil ikke angre! Det er stort behov for deg!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse