fbpx Vi trenger noen som kan ta de riktige beslutningene Hopp til hovedinnhold

Vi trenger noen som kan ta de riktige beslutningene

en illustrasjon bestående av mange mennesker som utgjør et hjerte med ett menneske i front
OPPGAVEGLIDNING: Artikkelforfatteren etterlyser et nasjonalt organ – bestående av helsepersonell – som vet hvor skoen trykker og som kan foreta en vurdering av kompetansebehovet i helsetjenesten? Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Sykepleiere har tatt over enkelte legeoppgaver, og helsefagarbeidere har overtatt sykepleieroppgaver. Men hvordan blir kompetansen vurdert? Og hvem kan delegere oppgaver?

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Etterspørselen etter helsetjenester øker. Vi mangler helsepersonell som sykepleiere, spesialsykepleiere, fastleger og spesialister. Oppgaveglidning er et fenomen som har eksistert i mange tiår. Sykepleiere har tradisjonelt overtatt legeoppgaver som å legge inn urinkateter eller venekanyler for å gi medisiner og væske i blodåren til pasienten.

Helsefagarbeidere har overtatt sykepleieroppgaver som å dele ut medisiner eller stelle sår. Regjeringen legger nå opp til at sykepleiere skal overta flere legeoppgaver i primærhelseteam.

Nasjonale ulikheter

På Sykehuset Østfold kurses helsefagarbeidere i å legge inn venekanyler. I noen fylker har ambulansepersonell delegering eller rett til å gi visse medisiner. I andre fylker har de det ikke.

Det er organisasjonen og leder som sitter med det overordnede ansvaret med hensyn til delegeringer og vurdering av kompetansekrav og -behov. Dette medfører nasjonale ulikheter.

Et beslutningsorgan

Hvem sitter med ansvaret for helhetsvurderingen av hvilke helsetjenester som krever hvilken kompetanse? Og hvordan vurderes kompetanse – er det basert på erfaring eller formell utdanning?

Politikere tar de overordnede beslutningene som påvirker helsetjenestene, det være seg reformer og bevilgninger, pålegg om nye tjenestetilbud og rammer for utdanningsorganisasjoner. Men finnes det et nasjonalt organ – bestående av helsepersonell – som vet hvor skoen trykker, og som kan foreta en vurdering av kompetansebehovet i helsetjenesten? Og som – ikke minst – har beslutningsmyndighet til å gjøre noe med det? Jeg bare spør …

Les også:

HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen

RIKTIG: – Det viktig å bruke sykepleiernes kompetanse på riktig måte, sier Ahus-direktør Jan Inge Pettersen.  Foto: Ann-Kristin B. Helmers

Det er for kostbart for samfunnet å la sykepleiere gjøre oppgaver som renhold og kjøkkentjeneste, mener HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Ahus-direktøren mener det er på høy tid å få flere helsefagarbeidere og assistenter inn i sykehusene.

– Over flere tiår har det vært en omgjøring av stillinger som hjelpepleiere og helsefagarbeidere over til sykepleierstillinger. Dette har medført at det i veldig stor grad bare er sykepleiere som er igjen på posten, og som dermed må gjøre alle oppgavene.

– Mitt inntrykk er at omgjøringen av stillinger nå har gått litt for langt, sier han, og understreker at han ikke sitter på noen totaloversikt.

Livsviktige funksjoner

– Bredden av oppgaver som må gjøres på sengepost, har endret seg i liten grad, sier Pettersen. 

– Å re senger, stelle og vaske er livsviktige funksjoner på et sykehus. Det er ikke oppgaver man kan velge å gjøre, de må gjøres. 

Han er ikke på noen måte overrasket over resultatene i spørreundersøkelsen Sykepleien har utført.

– Undersøkelsen som Sykepleien har lagt frem, understreker tydelig behovet for større bredde i kompetansesammensetningen innenfor pleie i sykehus, mener han, og legger til at det delvis er og vil bli knapphet på sykepleiere fremover.

– Da er det viktig å bruke sykepleiernes kompetanse på riktig måte, sier han.

Må bygge nye roller

– I tillegg til flere helsefagarbeidere, mener jeg det er rom for flere assistenter på sykehus. Utfordringen er at vi må bygge disse rollene. I dag er det sykepleiere som gjør mange av oppgavene som helsefagarbeidere eller assistenter kunne gjort, sier han.

Alle oppgavene i sykehuset er like viktige.

Jan Inge Pettersen, HR-direktør ved Ahus

– Helsefagarbeidere kan gjøre mange av oppgavene det er vist til i undersøkelsen. Alle oppgavene i sykehuset er like viktige. Alle må gjøres, og alt som utføres må ha god kvalitet.

Faglig utvikling og det å få gjøre viktige oppgaver som du er utdannet for, gir motivasjon og arbeidsglede for alle yrkesgrupper, mener han.

– I tillegg tror jeg det kan skapes synergier ved at flere faggrupper utfyller hverandre og bidrar i et helhetlig arbeidsmiljø. Et bredere sammensatt fagmiljø vil bidra til å redusere sårbarheten fremover, sier HR-direktøren.

– Mener du at sykepleierstillinger bør gjøres om til stillinger for helsefagarbeidere eller assistenter?

– Oppgavedelingen må være hensiktsmessig og ivareta pasientbehovet. Der utfordringen er mangel på sykepleiere, er det ingen naturlig løsning å gjøre om sykepleierstillinger til helsefagarbeidere eller assistenter. Det må være gode prosesser fremover for å se på arbeids- og oppgavedeling i sykehuset. De konkret vurderinger må gjøres av ledere i den enkelte virksomhet, sier han. 

For kostbart

– Jeg tror det er viktig å endre hvordan dette skal se ut fremover. Først og fremst ut fra hvilke utfordringer og behov både spesialisthelsetjenesten og øvrige deler av Helse-Norge står overfor.

Når vi sliter med å rekruttere sykepleiere, har vi i alle fall ikke råd til å bruke dem til oppgaver som andre kan gjøre.

Jan Inge Pettersen, HR-direktør ved Ahus

Dagens organisering blir for kostbar, mener han:

– Når vi sliter med å rekruttere sykepleiere, har vi i alle fall ikke råd til å bruke dem til oppgaver som andre kan gjøre. Jeg tror også at oppgavesammensetningen i sykepleierens hverdag påvirker interessen for yrket og kan påvirke fremtidig rekruttering.

Les også: Eli Gunhild By: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

Kvalitet og kompetanse for sykepleierne må få mer oppmerksomhet, mener han:

– Jeg tror vi bedrer kvaliteten på sykepleietjenesten dersom sykepleiere bruker tiden sin på å jobbe med og trene på de faglige oppgavene de er utdannet for å håndtere.

Les mer om hvordan sykepleiere beskriver sin jobbhverdag (fra Sykepleiens undersøkelse):

Sykepleiens undersøkelsen om sykepleieres oppgaver

Sykepleien har fått svar fra 3412 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund om hvilke oppgaver de utfører i sin jobbhverdag.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra september til november 2018. 

Les om resultatene HER:

Her finner du alle artiklene fra utgaven #Hva er egentlig sykepleie

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.