fbpx Selg heller sykepleieryrket! Hopp til hovedinnhold

Selg heller sykepleieryrket!

Eli Gunhild By intervjues

Jeg føler et sterkt behov for å møte de mange negative sakene i mediene med fokus på sykepleiermangelen! skriver Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen.

Sykepleie er et høyst interessant og aktuelt yrke for mange. Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr. Yrket er utfordrende, spennende, interessant, givende og engasjerende. Ikke la dere avskrekke av negative mediesaker. Det som gjør det verdt det, er alle de gode møtene med pasienter, pårørende og kollegaer som sier deg at du gjør en viktig jobb! Og så vil du aldri bli arbeidsledig.

Feil fokus

Jeg føler et sterkt behov for å møte de mange negative sakene i mediene med fokus på sykepleiermangelen! Ville du, hvis du var 18–19 år, og skulle velge et fremtidig yrke, ha gått for et yrke som omtales i bare negative vendinger i de fleste medier? «… hun tenker på de dagene der hun har grått av lettelse over å bli avløst av kveldsvakten. Hodet har vært så kjørt og kroppen så utslitt at tårene har kommet sammen med overleveringsrapporten» (Aftenposten 9/5-19), «lav lønn, krevende turnus, tunge løft og lite prestisje …» (VG, 9/5-19), «Det er for få sykepleiere ute i praksis til å veilede studentene, og mange avdelinger og institusjoner makter ikke å ta imot flere studenter enn de gjør i dag» (Sykepleien.no 9/5-19).

Må selge sykepleieryrket

På Tv2.no presenteres en sykepleier som uttaler «… vi blir pålagt stadig flere arbeidsoppgaver, noe som gjør at vi aldri rekker over alt. Det hender man går hjem med dårlig samvittighet fordi pasientene ikke får tiden man trenger».

Dersom du skulle selge noe – ville du da trukket frem alle de negative sidene ved det du skulle selge? Behovet i Norge nå er å «selge» sykepleieryrket. Få trygge, dyktige sykepleiere til å fortelle om yrket sitt. Trekke frem de positive sidene. Peke på svakhetene – ja – men med den hensikt å fremme tydelige sykepleiere med mot til å si fra til de som må endre fokus! Det er et politisk ansvar å sikre kvaliteten i helsetjenesten. Digitale løsninger, reformarbeid, effektiviseringsfokus, innsparing. Noen tiltak fungerer, andre ikke. Men spør den sykepleier som IKKE tror det vil hjelpe med flere på jobb.

Nummer i rekken

Jeg gjorde en studie med spørreskjema og intervjuer av pasienter ved kommunale akuttavdelinger og på sykehus. De kommunale akuttavdelingene (KAD) hadde på det tidspunktet bedre bemanning på færre pasienter. Pasientene trakk frem at de erfarte både kvalitet, sikkerhet og personsentrert pleie på KAD. På sykehus, derimot, «så de kun frakkekanten etter dem ut døra», de ble behandlet som «et nummer i rekken», eller «bare som den syke delen». Ikke kom og fortell meg at det ikke handler om nok hender, nok tid til å ivareta!

Ny oppgavefordeling

Du kan tenke at problemet er at vi ikke har nok sykepleiere. Ja, det stemmer! Men da må vi tenke annerledes om ansvars- og funksjonsfordeling. Se systematisk på hvilke oppgaver som kan og skal løses av hvilke fagfolk/profesjonelle. Se systematisk på hvilke tilbud som kan digitaliseres, og hvilke som må ivaretas av mennesker. Se systematisk på om oppgaven krever en assistent, en helsefagarbeider, en sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller lege. Fremtidens helsetjenesteutfordringer krever tverrfaglig samarbeid mellom helsearbeidere, informasjonsteknologibransjen, ledere, politikere, strateger og andre. Det viktigste er en systematisk og langsiktig vurdering og plan. Det hjelper lite å innføre nye reformer når evalueringer av den forutgående ikke inkluderes og forbedres.

Rørende og intenst

En ting er sikkert: sykepleiere er viktige i fremtidens helsetjenester. Yrket er spennende, givende, morsomt, utviklende, rørende, intenst. Jeg anbefaler Norsk Sykepleierforbunds film « Sykepleiere er eksperter » fra 2015 – en god reklamefilm!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse