fbpx – Vi kan ikke degradere sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold

– Vi kan ikke degradere sykepleierutdanningen

Bildet viser en hånd iført latexhansker som viser symbolet på "perfekt"

– Den mest hensiktsmessige løsningen er ikke å redusere kravene til sykepleierutdanningen. Vi har allerede etablerte utdanningsløp på ulike nivå. Det som må vektlegges, er korrekt oppgavedeling, skriver innleggsforfatteren.

I et meningsinnlegg i Sykepleien 25. september foreslår den pensjonerte sykepleieren Monika Flor å kutte sykepleierutdanningen til to år og legge utdanningen til helsetjenesten og ikke til høgskoler og universitet. Det er etter min mening en farlig tilnærming og en degradering av sykepleier- og spesialsykepleierutdanningene.

For det første er sykepleierutdanning høyere utdanning som følger den internasjonalt vedtatte gradsstrukturen med bachelor-, master- og doktorgrad. Å ta sykepleierutdanningen ut av denne strukturen vil føre til at norske sykepleiere og spesialsykepleiere ikke vil kunne jobbe internasjonalt.

Kan ikke redusere kompetansekravene

For det andre har vi allerede utdanninger som passer inn i Flors beskrivelse: helsefagarbeidere. Utdanning til fagarbeidere er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Utdanningen gir også anledning til videreutdanning innen en rekke retninger som barsel- og barnepleie eller eldreomsorg.

For det tredje stilles det høye krav til sykepleieres kompetanse i dagens helsetjeneste. Sykehuspasientene er sykere, det gjennomføres mer avansert medisinsk behandling og det benyttes stadig mer høyteknologisk utstyr. Pasienter i kommunehelsetjenesten består av dem som tidligere var innlagt på sykehus. 

Løsningen er ikke å redusere kompetansekravene til studentene. Her henviser også Flor til karakterkravene i norsk og matte som en negativ faktor. Det er etter min mening hensiktsmessige krav som øker gjennomføringsevnen til studentene. De må ha alt riktig på medikamentregningseksamen, og de må kunne formulere seg relevant og korrekt på norsk. Alt annet vil være en fare for pasientsikkerheten.

Må vektlegge korrekt oppgavedeling

For det fjerde blir Flor sin tilnærming til en toårig sykepleierutdanning, med videreutdanning som for eksempel jordmor eller «narkosesykepleier», direkte farlig.

Spesialsykepleiere har en svært selvstendig funksjon innen dagens helsetjenester. Anestesisykepleiere er for eksempel utdannet til selvstendig å gjennomføre generell anestesi til funksjonsfriske pasienter ved enkle inngrep og i samarbeid med anestesilege til pasienter med mer sammensatt sykdomsbilde og ved større inngrep.

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen påpeker at slik utdanning skal være på masternivå og at studenter før opptak må ha minimum ett års erfaring fra akuttmedisin. Løsninger er heller ikke her å redusere kompetansekravene.

Den mest hensiktsmessige løsningen er ikke å redusere kravene til sykepleierutdanningen. Vi har allerede etablerte utdanningsløp på ulike nivå (for eksempel for helsefagarbeider, sykepleier, spesialsykepleier, lege og legespesialist).

Det som må vektlegges, er korrekt oppgavedeling: at oppgaver utføres av rett personell, til rett tid og på rett sted. Dette er en tematikk jeg selv har belyst i flere debattinnlegg uten å kunne konkludere. Jeg har store forventninger til hva Helsepersonellkommisjonen leverer.

Utspill som Flors kan ikke få stå uten motstand!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse