fbpx Den internasjonale sykepleierdagen: – Vi skriver historie hver dag Hopp til hovedinnhold

Den internasjonale sykepleierdagen: – Vi skriver historie hver dag

Bildet viser en smilende forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen

I dag feirer vi den internasjonale sykepleierdagen, på Florence Nightingales fødselsdag 12. mai. I grunn en passelig tid på året å tre inn i historien på for ei dame som Florence. Om sykepleiere skulle bli beskrevet som en arketyp årstid, så er vi våren. 

Har dere registrert lyset? Det håpefulle lyset som enhver vår bringer med seg? Den lille endringa, gløden i lyset som får varmere sjatteringer for hver dag og som gir løfter om lyse netter, sol og sommer. Lyset som slett ikke alltid er «skjønt og mildt», men som likevel ufortrødent gjør jobben sin uansett pinseria (uttrykk vanlig i nord om vinterens siste krampetrekninger i mai).

Det er sykepleiernes dag. En festdag hvor vi med rette skal få lov til å feire oss sjøl. En feiring av sykepleiere og alt vi representerer – av teoretisk fundamentert pleie, praktisk gjennomføringskraft og fortrolighetskunnskap og av håp og demring. Vi bringer lys til nye dager. 

Vi bygger bredde i vår kunnskap og erfaring

Hver natt, kveld og morgen kommer sykepleieren inn i livet til hundretusenvis av nordmenn og milliarder verden over. Vi er konstanten for så mange.

Vi trekker gardinene fra, observerer takypné og spør om hen vil ha et glass vann mens vi vurderer tiltak mot mer enn slimhinnene i munn. Vi strekker på lakenet for å unngå sår og endrer senga og puter mer tilpasset dag. Blodgass tas mens vi snakker om alt fra luftavgang, kommende besøk til død og hvordan liv leves. «Holisme» er det sykepleieteoretiske begrepet. Helhet og ikke delene hver for seg. Hele døgnet. Hele mennesket. 

Uansett hvem, skal vi møte dem nært og trygt, røft og ærlig; Hardcore sykepleie. Nært fordi vi er der alltid og uansett. Trygt fordi vi har kompetansen som trengs og som erfares i hver dags møter med pasienter og pårørende. Hardcore, fordi jobben skal gjøres. 

Situasjonene vi står i, har like trekk. Menneskekroppene likner. Likevel er hvert menneskemøte unikt. Slik bygger vi sykepleiere bredde i vår kunnskap og erfaring langs livsveien vi går sammen med menneskene vi møter. 

Vi kommer inn med lyset. Slett ikke alltid skjønt og mildt, men med det som trengs for å skape håp om sommer. For noen er det den siste dagen – men også her skal vi slippe inn lys. Her er vi – sykepleierne. Her gis profesjonell omsorg. En omsorg som ikke bare er «kjekk å ha», men som er av vesentlig betydning for livskvalitet og overlevelse. 

Under Krimkrigen på 1850-tallet kom «The lady with the lamp» med lys og lindring til sårede soldater. Skyggespillet fra lyset satte òg mot i soldatene som sto utenfor. «En mild engel med lampe i hånden vandret gjennom de dystre sykehusstuene i Üsküdar og hvisket trøstende ord til sårede og syke britiske soldater», slik Wikipedia beskriver myten Florence Nightingale. Vi vet at det virkelige «lyset» var hennes tydelige ledelse og metodiske forbedringsarbeid. Statistikk og teori ble satt sammen med praktiske ferdigheter og bidro til å redde liv på måter som aldri hadde vært gjort før. Slik tok den profesjonelle sykepleien form. 

Gratulerer med dagen

Nightingales bursdag markerer starten på en kontinuerlig systematisering og overføring av en helt unik profesjonskompetanse. Innsikten gikk videre til nye sykepleiere som ga kunnskapen kraft i møte med nye pleietrengende. Nye erfaringer ble gjort, ny kunnskap etablert og ny og forbedret pleie gitt. Med mål om forebygging, forbedring og livslang læring så må sykepleierne fortsatt ha tid til felles refleksjon over etikk, fag og dilemmaer. Skal velment ledes over i velgjort fordres kunnskap og erfaring som gir teorien vinger og viljen kraft. Kunnskap skal igjen videreforedles inn i nye menneskemøter.

Verdien av visdomspåfyll for sykepleiere kan måles i tjenestekvalitet, livskvalitet og arbeidshverdager som er bærekraftige over tid. Det er god samfunnsøkonomi i slikt. Sykepleierne bærer velferdssamfunnet på sine skuldre. Det er utfordrende til tider, men mulig når vi bærer i lag – som profesjon, i team med våre kollegaer og med arbeidsgivere og politikere som letter børa. 

Kjære sykepleier; Når du går på jobb, så vit at du møter menneskene med en kraft, akkumulert gjennom snart 200 år. Kunnskapsgrunnlaget ditt bærer. Du har erfaring med deg og rundt deg som vil la deg vokse og la deg virke og som vil gi kraft til de som kommer etter deg. 

Historien om sykepleie er ingen spøkelseshistorie for mørke kvelder. Det er historien om det kriblende løftet om lys sommernatt.

Nå skrives din del av historien.

Gratulerer med dagen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse