fbpx Sykepleiere – for alt vi har, og alt vi er Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere – for alt vi har, og alt vi er

Bildet viser forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund

12. mai er en dag hvor sykepleiere verden over blir feiret for innsatsen de gjør for pasienter, pårørende og samfunn – ja hele verdenssamfunnet.

Sykepleiere er så viktig for Norge slik vi kjenner det, at 12. mai burde vært offisiell flaggdag. Vår felles helsetjeneste står foran veivalg i 2023. Veivalg av enorm betydning for pasient og pårørende, men også for vårt lands forsvar, beredskap og hvordan vi som samfunn bosetter og driver næring.

Den vanskelige diskusjonen

Nok en gang viser årets Nav-tall at sykepleiere er den kompetansen norske arbeidsgivere i størst grad etterspør. Det er flest ubesatte sykepleierstillinger av alle utlysninger i landet.

I tillegg er mørketallene store der hvor arbeidsgivere har gitt opp å lyse ut og heller benytter vikarer. Paradokset er at 17.000 sykepleiere er ferdig utdannet, har jobbet noen år, men så valgt å gå ut av yrket.

Debatten om en offentlig versus privat helsetjeneste tilslører derfor en viktigere diskusjon. Den vanskelige diskusjonen er hva som gjøres for å rekruttere, beholde og hente tilbake sykepleiere og annet helsepersonell som har forlatt yrket.

Vi trenger reelle og virkningsfulle tiltak

NSF er krystallklar på at den offentlige helsetjenesten er bærebjelken i den norske helsetjenesten. Den skal styrkes. Derfor må vi påvirke arbeidsgivere, lokale politikere og stortingsrepresentanter til å sette inn reelle og virkningsfulle tiltak som får noen av de som har forlatt yrket, til å ønske seg tilbake. Tiltak som får de som arbeider i helsetjenesten, til å ville fortsette. Tiltak som får nye generasjoner til å ville utdanne seg til yrket.

Det handler om ledelse og organisering, om hvordan sykepleiernes kompetanse kan brukes best mulig i samspill med alle de andre faggruppene. Det handler om ansvar, oppgaver, faglig utvikling, faglig støtte, lønn og arbeidsvilkår.

Det handler om muligheten til å gjøre en god jobb uten at det går ut over egen helse, og at man får akseptabel betaling ut ifra ansvar, risiko og belastning. Det handler om verdens fineste yrke, et yrke som er verdt å feire og verdt å flagge for.

Dyrt å utdanne sykepleiere som slutter

Gjennom Norsk Sykepleierforbunds 111 års historie har vi erfart kriser før. På 1930-tallet var dødeligheten blant sykepleierne så høy at Legeforeningen fattet vedtak om forbedrede arbeidsvilkår for sykepleierne. Det var dyrt å utdanne sykepleiere som døde og måtte erstattes.

I 2023 har Overlegeforeningen levert et høringsutkast til Helsepersonellkommisjonen der de argumenterer for at sykepleiernes lønn må økes hvis vi skal beholde dem. Det er dyrt å utdanne sykepleiere som slutter i løpet av de første ti år av sin karriere.

På 60-tallet manglet det så mange sykepleiere at hjelpepleierutdanningen ble opprettet. I 2023 foreslår Helsepersonellkommisjonen at sykepleierne trenger flere helsefagarbeidere til å hjelpe seg i arbeidet.

I dag er pasientene sykere, og behandlingen og pleien er langt mer avansert enn på 60-tallet. Vi trenger et helsefagarbeider- og sykepleierløft. Vi trenger et reelt helseløft som gjør verdens fineste yrker mulig å stå i uten selv å bli syke i jobben.

Der liv leves, der er sykepleierne

12. mai er for de fleste en helt alminnelig dag. En hverdag hvor livet går sin vante gang for folk flest. Der liv leves, der er sykepleierne – hele døgnet, alle dager i året. Når vi sykepleiere feirer 12. mai, så er det en markering av sykepleie som profesjon og fag.

Det er en dag hvor sykepleiere verden over minner seg selv og andre på – og ikke minst blir feiret for – innsatsen de gjør for pasienter, pårørende og samfunn – ja hele verdenssamfunnet. Dagen er vel verdt å feire sammen med oss. Gratulerer med dagen til sykepleiere – for alt vi har, og alt vi er.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse