fbpx – Vi søker nye eventyr, men sykepleietjenesten bygger vi gjennom kunnskap Hopp til hovedinnhold

– Vi søker nye eventyr, men sykepleietjenesten bygger vi gjennom kunnskap

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– I boka «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» så nekter Allan Karlsson å feire den runde dagen sin. Han vil heller ha nye eventyr, nye erfaringer og nye inputs utenfor sin egen sfære. En sånn jubilant er også NSF.

Vi er stolt av det vi har fått til. Vi har vært med å forme verdens beste helsesystemer.

Vi er tydelig på våre krav og retning fremover for pasient, pårørende, sykepleiere, helsetjenesten og samfunn.

Og vi er modig i søken etter andres erfaringer og felles forståelse for hva samfunnet trenger.

Omskriving av historien

Sykepleiere har en lang og stolt historie innen utvikling av sykepleietjenesten. Vårt arbeid har styrket helse og kvinnesak, og det har skapt nødvendig innovasjon i helsetjenestene. Likevel, det foreldede synet på sykepleiere som varme hender, engler og idealistiske kvinner som blir forsørget av menn, er fortsatt en hemsko.

Omdømmet vårt var i medvind da mange nordmenn klappet for oss på balkongene under koronapandemien. Budskapet vårt om at folk skulle bli hjemme for at vi skulle kunne dra på jobb, hadde sterkt gjennomslag. Yrket vårt ble forstått som livsnødvendig, livsviktig og kritisk for samfunnet.

Under pandemien ble sykepleiere oppfattet som helt nødvendige for å redusere smitte og behandle syke. Og livsnerven for vaksineringa ga samfunnet mulighet til å vende tilbake til normalitet. Likevel var ikke sykepleierne viktige nok til å få plass i verken første, andre eller tredje koronakommisjon. Lønna fulgte ikke med på folkets takknemlighet.

Sykepleiere kan ikke erstattes av andre

I boken «Hun var ingen Florence Nightingale» skriver Åsa Moberg at noen var tjent med å fremstille Nightingale i et bestemt lys. «The lady with the lamp» var nemlig langt mer enn håp og omsorg. Gjennom sine åtte kilometer lange kveldsturer langs sykehussengene i Scutari, innhentet hun kunnskap om sykdomsutvikling og endringer ut ifra hennes pleieinnovasjoner som lys, luft, rent vann, mat og drikke og rent teppe til hver soldat.

Den enorme betydningen som Nightingale hadde for faglig utvikling, kvalitet, statistikk, innovasjoner, sykehusbygg og annet samfunnsbyggende, ble likevel skrevet ut av historien. Historiefortellere, som stort sett var menn i konkurrerende posisjoner, beskrev henne som stille, sjenert og selvoppofrende.

Fortsatt blir vår historie omskrevet som oppofrende idealister. Som varme hender. Lett erstattelig med andre hender når vi vet at én av fem sykepleiervakter erstattes av personell uten helsefaglig utdanning. Hender som må ledes av dem som vet bedre. For all del – en god sykepleier handler ut ifra omsorg og med godt håndlag, men en sykepleier kan ikke erstattes av andre fordi kompetansen for omsorg og håndlaget er annerledes nettopp ut fra utdanningens sluttkompetanse.

Hva gjør en sykepleier?

Nabotesten er en øvelse som tvinger oss til å stikke fingeren i jorda. Se for deg at du spør naboen din om hva du, som sykepleier, gjør på jobb, hvor lang utdanningen er, eller om ulike typer spesialiserte sykepleiere.

Svarene vi får, kan gjøre vondt. Det er frustrerende, men i grunn ufarlig om naboen din er uvitende til vårt yrke. Det er derimot et samfunnsproblem når myndighetspersoner, og dem som bestemmer over budsjett til helse- og omsorgssektoren, sliter med å svare på samme spørsmål.

For at de bedre skal forstå pasienten og sykepleiernes behov, øker denne 110 års jubilanten politikernes innsikt i sykepleierne og samfunn anno 2022 og fremover.

Er det noe vi vet, så er det at kunnskapsinnhenting knuser myter. La oss sammen gå løs på mytene om sykepleie og sykepleiere.

  • Deltid er ikke frivillig. Deltid omhandler altfor høy belastning i yrket.
  • Lønna er ikke på høyde med tilsvarende yrker. Den er vesentlig lavere ut ifra ansvar, risiko og belastning – og veies slett ikke opp av små tillegg for ubekvemt arbeid.
  • Sykepleiere trenger ledere som bidrar til å sy sammen faglig ledelse, mot og inspirasjon med administrasjon og organisering.
  • Også sykepleiere blir syke, og derfor må lovverk om HMS, yrkesskade og yrkessykdom også tilpasses våre tjenester.
  • Sykepleiere holder hender, men som Nightingale er det mer enn en omsorgsfull handling. Sykepleierne observerer, analyserer og planlegger samtidig for verdibaserte tiltak som sikrer pasient og pårørendes helse, mestring og håp i deres unike situasjon.
  • Sykepleiere er særlig interessert i å hjelpe pasient og pårørende, samt bygge helsetjeneste og samfunn. Utdanningen som innbefatter kompetanse innen relasjoner, etikk, samfunn og politikk, i tillegg til prioriterings-, prosjekt- og ledelseskompetanse gjør sykepleierne til attraktiv arbeidskraft uansett sektor.

Jeg har et bursdagsønske

Det er nok dette jeg ønsker meg aller mest i bursdagsgave, i anledning stiftelsesdagen. At også folk utenfor sykepleiersfæren skal forstå hva vi legger i «faget i front», i sykepleierkompetanse og faglig utvikling. Og at vi klarer å tydelig formidle hva vi sykepleiere, som den aller største yrkesgruppen, bidrar med inn i helsetjenesten på alle nivå og over hele landet. Ikke bare for pasient, men også for landets beredskap uansett krise.

Gratulerer med dagen alle landets faglig sterke, kompetente og kunnskapsrike kolleger.

Gratulerer NSF med 110 år. Vi har med oss stolt historie og klatrer sammen ut av vinduet for å skape et riktig bilde av den moderne sykepleieren og framtidens sykepleie.

Sykepleiere – sterkere sammen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse