fbpx – Sykepleiere og superhelter, gratulerer med dagen! Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere og superhelter, gratulerer med dagen!

Bildet viser en ung kvinne som forvandles til en superhelt

I dag, 12. mai, markerer vi den internasjonale sykepleierdagen. Samfunnet har erkjent at vi trengs, og flere ser betydningen av kompetente sykepleiere, skriver forbundslederen i NSF.

Hver eneste dag gjør sykepleiere og jordmødre en forskjell. Hver eneste dag er vi med på å redde liv, og med vår kunnskap sikrer vi livskvalitet og verdighet fra fødsel til livets slutt.

I 2020 finnes det en barbiedukke av Florence Nightingale. Gatekunst skapes hvor sykepleiere hylles, applausen fortsetter, og memer deles for å støtte sykepleiere, men også blant sykepleiere for å håndtere hverdagen med det vi kan skape av overskudd og humør.

Slik hyller den britiske gatekunstneren Banksy sykepleierne på sin Instagram-konto:

I dag markeres den internasjonale sykepleierdagen verden over. Det er i dag 200 år siden Florence Nightingale ble født, den 12. mai 1820 i Firenze, Italia.

2020 er også året Verdens helseorganisasjon har utpekt som sykepleiernes og jordmødrenes år.

Det kunne ikke ha vært mer betimelig.

Koronapandemien har en gang for alle vist hvor uunnværlige sykepleiere er for en fungerende helsetjeneste – og for å få samfunnet til å fungere.

Det store ekstra

De siste to månedene har det blitt tydelig for mange hvor glade vi er i livene våre. Hvor glade vi er i å leve, utfolde oss, jobbe, treffes, klemme hverandre – det å ha det fint i lag!

Vi skal tilbake dit.

For oss sykepleiere har det vært tydelig at samfunnet ikke var beredt på det som kom. Vi som samfunn har løst oppgaver vi ikke trodde vi måtte løse. Alle har håndtert en annerledes situasjon.

Det norske helsevesenet har gitt, ikke bare det lille, men det store ekstra. Sykepleiere, i frontlinja, har ikke bare reddet liv, men vi har gitt livet liv – uansett alder på livene.

Innfrir forventninger

Samfunnet åpnes sakte opp, men sykepleiernes jobb har bare så vidt begynt.

Samfunnet har erkjent at vi trengs, og at vi har og tar et livsnødvendig ansvar. Flere enn før ser betydningen av kompetente sykepleiere.

Når du flytter inn på sykehjem, forventer du at de som skal støtte deg der, er omsorgsfulle og ser deg som person, men også at de oppdager og forstår tegn på smitte og sykdom, bivirkninger av de mange tablettene du får, og at de har fullmakt til å lindre smertene dine når døden nærmer seg.

Vi har og tar et livsnødvendig ansvar.

Når du legges i respirator, legger du livet ditt i en intensivsykepleiers varetekt. Da forventer du at vedkommende har kompetanse på høyeste nivå.

Når du har rusbrukslidelser, så forventer du ofte ingenting av oss. Derfor er det særlig viktig at vi forventer etisk bevissthet av samfunnet og riktig kompetanse i helsetjenestene, slik at vi kan bidra til liv i ditt liv.

Sykepleiere innfrir slike forventninger hver dag, og vi i Norsk Sykepleierforbund skal bruke sykepleiernes og jordmødrenes år til å snakke om forskjellen som sykepleiefaget gjør for pasient, pårørende, helsesystemene og samfunnet.

Kompetent omsorg

Myten om Nightingale forteller om den milde dama med lampa under Krimkrigen. Omsorg og trøst var det soldatene så. Resten av Nightingales arbeid var usynlig.

Med lys i hånd observerte og vurderte hun soldatenes allmenntilstand, sår og behov. Hun drev aktiv triagering og prioritering. Hun utviklet statistiske modeller for å beskrive og dokumentere resultatene av sykepleietiltak og reduserte dødeligheten for soldatene gjennom omfattende smittevernprosedyrer.

Mild eller ei: Hun var usedvanlig observant, oppmerksom og kompetent.

De som mottar sykepleie i dag, opplever også omsorg og trøst – sykepleiefaglig, kompetent omsorg. Vi har det tøffe ansvaret for andres liv og helse, der det er lite rom for å gjøre feil. Øyeblikk som for noen er det siste de opplevde, for andre som huskes på godt og vondt livet ut.

Der medisinen og kirurgien skal redde livet, skal sykepleien i tillegg skape omgivelser som lar kroppen heles og livet leves. Som Nightingale skrev:

«Kirurgien får kulen ut av lemmet fordi den er en hindring for helbredelsen. Men det er naturen som heler såret. Slik er det også med medisin. Et organs funksjon blir hindret. Så vidt vi vet hjelper medisinen naturen med å fjerne hindringen, men noe mer gjør den ikke. Og det sykepleien er nødt til å gjøre i begge tilfeller, er å gjøre pasienten mest mulig mottakelig for naturens helbredelse.»

Sykepleiernes usynlige arbeid

Arbeidet vi gjør, er fortsatt i stor grad usynlig. Vi, som Nightingale, lyser opp veien. Vi arbeider pasientnært, men også organisatorisk. Vi skaper struktur, leder, mobiliserer, setter rammer, dokumenterer.

Faget er vårt fremste aktivum. Faget er vår valuta for å sikre pasient og pårørende. Faget vårt sørger for at helsesystemene fungerer. Det er ledelse i praksis.

Norsk Sykepleierforbund retter Nightingales lampe mot sykepleiernes usynlige arbeid og gjør det synlig. Det vi umiddelbart ser, er at samfunnet trenger flere sykepleiere – flere sykepleiere og mer støttepersonell, slik at sykepleiere kan gjøre oppgaver de er utdannet til, og drive faglig ledelse. 

Det er nødvendig med flere sykepleiere som toppledere i forskjellige nivåer i helsetjenesten.

Flomlyset i forbindelse med denne krisen har synliggjort at til tross for sykepleieres fleksibilitet i forbindelse med lange vakter og oftere helgevakter så løses verken lønns- eller deltidsproblematikk.

Vi ser at det er nødvendig med flere sykepleiere som toppledere i forskjellige nivåer i helsetjenesten – fordi sykepleieres perspektiver er nødvendige for å forstå hvordan helsesystemene virker. Også når samfunnets beredskap og respons på koronapandemien skal evalueres, trengs sykepleieperspektivet.

Bildet viser slagordet for sykepleierdagen 2020, A voice to lead: Nursing the world to health

Knapp ressurs

Sykepleie oppleves nært for den som mottar det. Samtidig skal man ikke undervurdere den samfunnsmessig stabiliserende rollen sykepleie har – også globalt.

Verdens helseorganisasjon slår fast at den største hindringen for universell helse er mangelen på sykepleiere og helsepersonell. Globalt mangler vi 6 millioner sykepleiere.

Selv om rekordmange unge nå søker seg til sykepleierutdanningene i Norge, vil likevel sykepleierkompetanse være en knapp ressurs også her til lands.

Et gode for alle vil derfor være at tjenestene organiseres slik at sykepleiere får konsentrere seg om å utføre oppgaver de er utdannet til, og ikke minst at de med førstehåndskunnskap får videreutviklet profesjonen også i de neste hundreårene.

Vår del av jobben

Så ser også vi vår rolle i et større perspektiv. Nødvendigheten av samspill og nødvendigheten av at alle kritiske samfunnsfunksjoner får ressurser nok til å gjøre jobben sin. Ressursene vi legger i det, henter vi ut i verdien av liv.

Som i går, som i dag og som i morgen gjør vi vår del av jobben.

Sykepleiere og superhelter, gratulerer med dagen!

Fakta
Sykepleieråret 2020

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse