fbpx – Jeg vil ha et mer mangfoldig sykepleierforbund Hopp til hovedinnhold

– Jeg vil ha et mer mangfoldig sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Norsk Sykepleierforbund skal representere alle landets sykepleiere. Det mangfoldet samfunnet og sykepleieryrket rommer, må fremover speiles i enda større grad blant våre tillitsvalgte — i hvilke saker vi løfter og hvordan vi jobber, skriver Sverresdatter Larsen.

En undersøkelse blant NSF-medlemmer viser — med kalde og harde tall – at sykepleiere med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering og også rasisme i jobben. Verst er det for sykepleiere med mørkere hudfarge. Vi har hørt historiene og har pratet om dette i årevis. Nå ser vi tallene. Hver fjerde sykepleier sier de har sett dette på jobb. Det er på tide med handling.

Vi skal aldri akseptere diskriminering

Ingen skal finne seg i rasisme. Å rydde opp, er et lederansvar. Både lokalt der diskriminering eller rasisme skjer, men også for meg som leder for landets sykepleiere. Diskriminering og rasisme mot helsepersonell skal vi løfte, og vi skal løfte og handle sammen. Vi trenger både kunnskap, innsats og lederskap fra hele bredden av norske sykepleiere inn på arbeidsstedene og inn i NSFs arbeid. 

Omfanget av rasisme og diskriminering provoserer.

Omfanget av rasisme og diskriminering provoserer, selv om det ikke burde overraske. Vi vet det er fremmedfrykt, fordommer og rasisme i samfunnet. Det er ingen grunn til å tro vi kan holde det ute av sykehus, sykehjem og andre steder sykepleiere jobber. Sykepleiere skal ikke diskriminere. Folk med holdninger vi ønsker å bekjempe, har like fullt krav på god og verdig helsehjelp.

Vi skal likevel aldri akseptere diskriminering eller rasisme.

Har vi vært klar over alvoret?

Faggruppen for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie skriver: «Rasisme er aldri den som utsettes for det sitt ansvar». Selv om debatten også inneholder tematikk som kommunikasjon og språkvansker, er det en helt annen diskusjon enn den om rasisme som sykepleiere utsettes for på arbeidsplassen. Er det noe vi har lært av denne høstens debatter om rasisme, er det å bli mer bevisste hvordan rasisme ikke bare handler om holdninger og meninger, men om strukturer som leder til skjevheter i makt, representasjon og oppmerksomhet.

Så kommer spørsmålet: Har vi i Sykepleierforbundet vært klar over alvoret? Har vi jobbet godt nok med problemet? Er vi flinke nok til å gripe fatt i utfordringer som særlig angår sykepleiere med minoritetsbakgrunn? Skal jeg svare ærlig, tror jeg svaret er nei på alle tre spørsmål.

Vi trenger mangfoldet

I 2015 var jeg fornøyd etter landsmøtevedtak om opprettelse av «Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie». Litt senere skrev jeg på bloggen min at vi som sykepleiere må foreslå personer fra minoritetsgrupper til verv og være på utkikk etter personer med stort potensial fordi det kan være strukturelle og individuelle barrierer for deltakelse. Nå er jeg forbundsleder, og dette er mitt ansvar.

Vi har hatt prosjekt som #mannkanblisykepleier. Kanskje må vi ha prosjekt i NSF som #mangfoldblanttillitsvalgte? Mangfold handler ikke bare om representasjon, men også om perspektiv, erfaring og kvalitet. Det handler ikke om å kvotere, men å identifisere, utvikle og skape muligheter. Da må vi tenke nytt.

Vi er på rett vei, men vi er langt fra mål.

Oppfordringen min til alle sykepleiere, men særlig til de med en annen bakgrunn enn majoriteten, er følgende: Fortell oss hva som hindrer dere i å bli engasjert eller valgt til verv så vi ser hvilke barrierer vi må bygge ned. Hvilke konkrete tiltak kan og bør vi iverksette, og hvordan bør vi arbeide vi for å redusere rasisme framover?

Det mangfoldet sykepleiere i landet vårt utgjør, må NSF også speile. Bare da kan vi gjøre en god nok jobb for alle våre medlemmer. Vi er på rett vei, men vi er langt fra mål. Målet nås best sammen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse