fbpx Takk for nominasjonen. Dette kommer jeg til å vektlegge de neste fire årene Hopp til hovedinnhold

Takk for nominasjonen. Dette kommer jeg til å vektlegge de neste fire årene

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

Vårt sykepleiefaglige perspektiv har betydning og relevans i alle arenaer hvor pasienter, pårørende, sykepleie, helsetjenester og dermed samfunn diskuteres. Jeg ber om tillit for fire nye år hvor vi skal klargjøre hva sykepleiernes kompetanse er verdt.

I 2019 sa jeg: «Ved å være spesialisten på sykepleie og sykepleieres hverdag skal NSF (Norsk Sykepleierforbund) oppfattes som en avgjørende dialogpartner når de store oppgavene og løsningene i framtidens helsevesen skal diskuteres. Det skal aldri være noe tvil hvem som er sykepleieren i rommet».

Lite ante vi hva vi hva slags store oppgaver vi som samfunn hadde i vente under pandemien.

Vi har skapt nødvendig taktskifte

Vi har koplet vår livsnødvendige kompetanse til samfunnets og befolkningens behov. Sammen har vi vært synlige, troverdige og løsningsorienterte sykepleiere i ethvert rom. Takk for at dere har delt erfaringer som dermed kunne nå statsminister, helseminister, andre politikere, byråkrater, mediene og befolkningen.

Støtten, inspirasjonen og lærdommen vi i forbundsledelsen har mottatt fra dere med verv og dere som står lengst fremme i tjenestene, har vært uvurderlig. Vi har skapt nødvendig taktskifte, og det har gitt gjennomslag.

Likevel: Betydelige barrierer sperrer. Selv om sykepleieryrket er respektert, gir ikke beslutningstakere riktig anerkjennelse av sykepleiernes ansvar, selvstendighet og nøkkelrolle for etiske beslutninger og pasientbehandlingens utfall.

Norge bør være en foregangsnasjon

Jeg mener Norge kan og bør være en foregangsnasjon innen sykepleie. Gjennom å eksemplifisere norsk sykepleietjeneste kan vi opprettholde høy kvalitet og utvikle den internasjonale anseelsen som vårt fag kvalifiserer for.

For neste periode vil jeg vekte ledelse tungt. Førstelinjeledelse, strategiske sykepleielederposisjoner og faglig ledelse som reelt sett anerkjennes, er ufravikelige nøkler som kan låse opp dagens problemer knyttet til faglig forsvarlighet, ansvars- og oppgavedeling og fagmiljø.

Sykepleierne leder komplekse avdelinger med median 93 ansatte i lederspenn. De skal både administrere og drive endrings-, personal-, inspirasjons- og fagledelse. Lederspennet må reduseres for å muliggjøre reell ledelse og dermed kunne oppnå mål som arbeidsgivere og politikere setter til helsetjenestene.

Men også uformelt er sykepleierne faglige ledere for pasienter, kolleger og drift og skal anerkjennes for arbeid som i dag er usynlig. De leder teambaserte arbeidsmåter, koordinerer og sikrer drift og kvalitet for pasienter døgnet rundt. De leder studenter og lærer studenter ledelse. Det går ikke en vakt uten at en sykepleier leder. Nettopp derfor er det avgjørende med sykepleiefaglig ledelse – både for den enkelte ansatte, fagmiljøet og kvaliteten.

Tillitsvalgt- og faggruppeengasjement er vårt gull

Norge trenger flere sykepleiere. Lønna må opp og belastningen ned. Ledelse og partssamarbeidet må få konsekvenser som redusert arbeidstidsproblematikk, økt bruk av tilpasset teknologi og ivaretakelse av ansatte både når det gjelder helserisiko, karriereveier og lønn. Distrikter og studiesteder må gis reelle politiske tiltak som sikrer sykepleiernes kompetanse over hele landet.

Medlemmer bygger NSF. Tillitsvalgt- og faggruppeengasjement er vårt gull. Medlemskap i NSF attraktivt og meningsfylt. La oss ha det gøy på veien. Jeg lover å være tydelig ut ifra sykepleiernes unike perspektiv, arbeide kunnskapsbasert om sykepleiens utvikling og fremstå løsningsorientert når helsesystem og samfunn skapes. Alltid med faget i front.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for de nydelige og rørende nominasjonene. Takk til alle for samarbeidet gjennom disse snart fire årene. Dere vet hva dere har betydd for vårt team og for medlemmene. En særlig takk til Silje Naustvik, som dessverre ikke stiller til gjenvalg. You rock!

Heia oss, og lykke til på landsmøtet 2023.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tone Wang-Nilsen

Hovedtillitsvalgt i NSF Helse Stavanger HF
6 måneder 3 uker siden

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver og er så glad for at nettopp du stiller til gjenvalg som forbundsleder. Du har stødig stått i bresjen og formidlet at vi sykepleiere vil stå for kompetanse og kvalitet i det vi leverer. Alle vil på ulike tidspunkt i livet trenge helsetjenester og da må jobbe for å fremme et godt helsevesen for alle.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse