fbpx En bauta i sykepleiefaget er død Hopp til hovedinnhold

En bauta i sykepleiefaget er død

Kjellaug Lerheim er død, 93 år gammel. Hun viet hele sitt profesjonelle liv til utviklingen av faget og etableringen av sykepleie som akademisk profesjon. 

Kjellaug var fra Langevåg ved Ålesund. Hun utdannet seg til sykepleier ved Røde Kors Sykepleieskole i Oslo fra 1952 til 1955, og frem til 1958 arbeidet hun som sykepleier ved Røde Kors klinikk. Da hun høsten 1958 fikk et vikariat som sykepleielærer ved Røde Kors sykepleieskole, var det starten på hennes karriere som sykepleiepedagog og sykepleieforsker.

Glødende engasjement

Hun tok etter hvert eksamen både ved Norges Høyere Sykepleierskole og ved Teachers College ved Colombia University, NY. I 1976 tok hun pedagogisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. 

Kjellaug Lerheim var lektor i sykepleiefaget ved Norges Høyere Sykepleierskole frem til 1979. Hun hadde et stort og glødende engasjement for sykepleiefaget, og underviste i pedagogikk, sykepleieteori, sykepleieforskning og sykepleiens historie. I 1979 ble hun rektor ved skolen – en stilling hun hadde frem til skolen ble nedlagt i 1984. 

Akademisk disiplin

Det var som rektor ved Norges Høyere at Kjellaug startet det arbeidet som er hennes arv til sykepleieprofesjonen i Norge – arbeidet med å synliggjøre sykepleiekunnskapen som en vitenskap som hører til i universitetssystemet. Åpningen for studier i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen i 1978 var første skritt på denne veien.

Nedleggelsen av Norges Høyere Sykepleierskole og den påfølgende opprettelsen av Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo i januar 1985 var resultat av Kjellaugs utrettelige arbeid. Det stadfestet sykepleievitenskapen som akademisk disiplin. Kjellaug Lerheim ble den første bestyrer ved Avdeling for sykepleievitenskap.

Bedre pleie   

Kjellaug Lerheim var forfatter og redaktør for en rekke fagbøker og forskningsrapporter. Hennes forskning handlet i hovedsak om sykepleievitenskapens betydning for sykepleien til pasientene – rett og slett at kunnskap i sykepleie som er vitenskapelig basert, gir bedre pleie av syke mennesker.

Hun deltok i løpet av sin karriere i en rekke råd og utvalg, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har sittet i Røde Kors Norges sentralstyre og i NSFs utdanningskomité og forskningskomite. Hun satt i Røde Kors’ rådgivende sykepleiekomité, i Europarådets kollokvium og i 1993 ble hun utnevnt som konsulent for Europarådets ekspertgruppe for sykepleieforskning i Strasbourg. Hun var med på å stifte Workgroup of European Nurse Researchers i 1978. 

Den kunnskapsbaserte sykepleien

Kjellaug Lerheim gjorde en helt unik innsats for etableringen av det moderne sykepleiefaget i Norge. Hun var en respektert, engasjerende og inspirerende lærer og veileder for flere generasjoner av norske sykepleiere, og hennes arbeid har lagt grunnen for utviklingen av den kunnskapsbaserte sykepleien som alltid har pasientenes beste som mål.

Æresmedlem i NSF

Hun var et aktivt og aktet medlem i Norsk Sykepleierforbund gjennom hele yrkeslivet, og ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund i 1995. Hennes engasjement for sykepleiefaget og -profesjonen varte livet ut. I mange tilfeller var hun mer oppdatert på sykepleieforskning enn selv yrkesaktive.

Kjellaug holdt tett kontakt med Norsk Sykepleierforbund helt frem til for et par år siden og var genuint opptatt av forbundets politikk og aktiviteter. Hun bodde på Eiksmarka i Bærum til hun flyttet i omsorgsbolig på Bekkestua for noen år siden. Kjellaug sovnet stille inn på kvelden lørdag 21. mars 2020. 

Takk for utrettelig innsats for sykepleieprofesjonen, Kjellaug! Hvil i fred. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse