fbpx – Sykepleiere er tusenkunstnere Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere er tusenkunstnere

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
INNOVATØRER: – Vi trenger flere sykepleiere som blir bevisst sin oppgave som innovatør slik at framtidas sykepleiere får mer tid til det relasjonelle, skriver forbundslederen. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

– De fleste sykepleiere strekker seg langt utover sine definerte oppgaver for å gjøre både livet og dagen til sine pasienter og deres pårørende så god som mulig, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Dette er et innlegg fra NSF. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er sykepleier og jobber som …

Servitør
Sekretær
Kokk
Frisør
Rørlegger
Vaktmester
Talepedagog
Tv-reparatør
Vaktmester
Fysioterapeut
Sosialarbeider
Portør
Prest
Ernæringsfysiolog
Pedagog
Tankeleser
Snørydder
Renholder
Narkotika-dealer
Tannpleier
Renovasjonsarbeider
Detektiv

Koordinator
Gartner
Sjåfør
Lagermedarbeider …

For at listen over oppgaver ikke skal vokse oss over hodet er det behov for å ta bort noen titler og legge en tittel til: Innovatør.

Summen av mange små oppgaver blir stor

Sykepleie er et mangfoldig yrke. De fleste sykepleiere strekker seg langt utover sine definerte oppgaver for å gjøre både livet og dagen til sine pasienter og deres pårørende så god som mulig. Det er vanskelig å få skiftet på leggsåret til fru Larsen uten å nødvendigvis måke seg vei inn til henne først. På vei ut sier vi ikke nei til å vanne plantene og hjelpe henne med å finne tilbake til rett kanal på TV-en.

Det er ikke noe feil med det. Det er både et helhetlig perspektiv, og det er fint. Utfordringen er at summen av alle de små, ekstra oppgavene blir ganske stor. Noen ganger så stor at den blir helt uoverkommelig. Måke snø for å kunne klare å åpne ytterdøren står ikke i vedtaket. Det burde det ikke heller, men innlagt tid for uforutsette behov burde vært beregnet inn.

Sykepleie er en jobb, ikke et kall

Det er vel flere av dere som har opplevd, som meg, å bråvåkne akkurat i det du er på tur å sovne etter en aftenvakt, gripe etter telefonen og i hu og hast ringe jobben: «Jeg glemte å følge pasienten på 304–3 tilbake fra toalettet. Kan du sjekke om hun har klart å komme seg derifra?» For mange oppgaver kombinert med en omfattende ansvarsfølelse for våre pasienter gir oftere enn ønsket dårlig samvittighet.

Ansatte i helse- og sosialtjenester har høy eksponering.

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, ser med jevne mellomrom på arbeidsmiljø og belastning. I siste rapport (2018) finner de at ansatte i helse- og sosialtjenester har høy eksponering for en rekke potensielt helseskadelige psykososiale og organisatoriske faktorer som nattarbeid, høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll, emosjonelle krav, innsats-belønnings-ubalanse, vold og trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet. Likevel er helsepersonell like motiverte, engasjerte og tilfredse i arbeidet som landsgjennomsnittet for andre grupper. Sykepleie er en jobb, ikke et kall – men vi er veldig glade i jobben vår og føler at det vi gjør er verdifullt.

Sykepleiere er innovative

Det ordet som mangler i listen over er «tusenkunstner». De mange fasetter av faget vårt, og alle de små og store utfordringer litt utenfor boksen som tusenvis av sykepleiere hver dag bare finner en løsning på, er beviset på det. Sykepleiere er i sannhet en yrkesgruppe som er særlig god på å finne løsninger.

Innovasjon er et it-ord som mange andre bransjer er veldig opptatt av. Sykepleiere er innovative, men vi er ikke alltid så klar over at det er innovasjon vi driver på med. Vi løser problemer. Vi finner en smartere måte og gjøre det på. Kanskje vi kan strekke oss til å si at vi driver med tjenesteutvikling, men det er heller sjeldent jeg hører sykepleiere som skryter av sine innovative ferdigheter.

På årets sykepleierdag 12. mai har vi oppmerksomheten særlig rettet på sykepleiere og teknologi, innovasjon og å se framover. Selv om vi trenger å bli flere ved at det gjøres grep for å beholde, mobilisere og rekruttere så vil vi aldri klare å bli så mange flere sykepleiere som framskrivningene sier. Vi er i tillegg nødt til å være smarte og vurdere om teknologi og nye metoder vil kunne hjelpe oss med å overta mange av oppgavene i den lange listen som det strengt tatt ikke trengs vår kompetanse og tid til for å gjøre.

Sykepleiere kan ikke erstattes

Det er behov for erfaringen og kompetansen til sykepleiere for å kunne være innovativ i helsetjenesten – for å finne nye og bedre løsninger. Helseinnovasjoner oppstår, enn så lenge, ikke av seg selv. Ny teknologi bruker heller ikke seg selv, og nye systemer legger ikke til rette for implementering av seg selv.

Vi trenger personell som ser behovene, som har ideene og som har kompetansen.

Skal vi nå våre tjenestemål, trenger vi personell som ser behovene, som har ideene og som har kompetansen til å oversette dette til relevante nyvinninger. Som de sier på helseinnovasjonssenteret i Kristiansund: Hvordan kan man prioritere riktig uten kunnskap om hva som virker og hvilke tiltak som ikke gir ønsket effekt?

Vi trenger flere sykepleiere som blir bevisst sin oppgave som innovatør slik at framtidas sykepleiere får mer tid til det relasjonelle. Kunnskap om mennesket som natur, sosialt vesen og fenomen har vært viktig i flere tusen år og er fortsatt viktig. Sykepleiere kan ikke erstattes, men innovasjoner kan frigi mer tid til sykepleie.

Gratulerer med sykepleierdagen!

Les også:

Aldri har sykepleiere vært mer synlige. Kan det føre til høyere lønn?

magasinforsider med sykepleiere

Sjelden, om noensinne, har sykepleiere fått så mye og så positiv oppmerksomhet som denne våren. Man kan ikke betale regninger med applaus, men omdømmeeksperter mener likevel at blesten kan ha reell verdi.

I mars registrerte Retriever over 6000 omtaler av sykepleiere i norske medier. Det var rekord, med god margin. Bare unntaksvis finner medieovervåkingsbyrået mer enn 3000 slike omtaler i løpet av en måned.

Også i april og mai har aviser, nettsider, fjernsyn og radio nærmest flommet over av intervjuer, omtaler og skryt av sykepleiere og annet helsepersonell.

Banksys kunstverk "Game Changer"
BANKSY-HYLLEST: Gatekunstneren Banksy er en av utallige som har hyllet sykepleiere på sitt vis denne våren. Foto: NTB Scanpix / AFP /Stuart Martin

En rekke publikasjoner – fra A-magasinet og the New Yorker til mer glansede blader som Kamille og Grazia – har latt sykepleiere prege sine forsider.

I tillegg har mange blant oss, også en del med rojale titler og politisk makt, hyllet helsepersonell med applaus, mens sosiale medier fylles opp av beundrende utbrudd og memes om førstelinjekjempernes heroiske innsats.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.Gode kort på hånden

Det er naturligvis korona som er hovedårsaken til all blesten, men i inneværende måned har også Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai, som i år markerer Florence Nightingales 200-årsjubileum, bidratt til ekstra oppmerksomhet om yrket.

Og lenge før koronapandemien brøt ut, hadde Verdens helseorganisasjon utpekt 2020 til Year of the Nurse and the Midwife.

I utgangspunktet har jo ikke sykepleiere noe omdømmeproblem

Hans Geelmuyden

Det er alltid hyggelig å bli satt pris på, men boliglån og strømregninger lar seg ikke betale med avisklipp, applaus og fine ord. Tredelt turnus blir heller ikke mindre belastende av å havne på en glanset forside eller to.

Omdømmeeksperter Sykepleien har snakket med, mener likevel at denne våren har gitt sykepleiere noen særdeles gode kort på hånden. Det gjelder bare å spille dem rett.

Unnværlige sykepleiere

– I utgangspunktet har jo ikke sykepleiere noe omdømmeproblem, påpeker kommunikasjons- og PR-veteranen Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese.

PR-byrået hans ga i februar utmerkelsen «månedens tåkelur» for klar tale til forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, etter at hun kom med følgende hjertesukk i Klassekampen:

«Jeg er så lut lei uttrykket ‘varme hender’. Så føkkings lei! Sjimpanser har varme hender. Det er ikke varme hender sykepleiere skal tilby, det er faglig kompetanse.»

– Hun virker dyktig, sier Geelmuyden.

Hans Geelmuyden
GODE KORT: PR-veteranen Hans Geelmuyden tror all positiv blest om sykepleiere under koronakrisen kan vise seg verdifull ved neste runde med lønnsforhandlinger, så lenge man argumenterer på vegne av fellesskapet. Foto: NTB Scanpix / VG / Mattis Sandblad

Han forteller at hele svigerfamilien er leger, og at han fra dem bare har hørt gode ting om sykepleiere opp gjennom årene.

– Folk flest har fra før av et godt inntrykk av sykepleiere. Denne krisen har bidratt til at mange flere innser hvor uunnværlige sykepleiere er for helsevesenet og samfunnet.

Øyeåpner

Geelmuyden tror alle oppslagene om manglende beredskap og utfordringer med smittevernutstyr til dem som står i førstelinja, har vært en øyeåpner for mange.

Ifølge PR-eksperten vil all oppmerksomheten sykepleiere og bemanningsutfordringene i helsevesenet har fått, kunne ha en stor verdi både for rekruttering til yrket og i lønnsforhandlinger.

– I tiden fremover blir en viktig diskusjon hvordan vi som samfunn skal klare å holde garden oppe og ha kapasitet til å takle kriser. Til det trengs god bemanning i helsevesenet, og skal du rekruttere gode folk, må du tilby gode betingelser, sier han.

– Kan hende samfunnet nå er villig til å betale for det som må til.

For å vinne frem, må man alltid argumenterer på vegne av fellesskapet

Hans Geelmuyden

Geelmuyden minner om at alle yrkesgrupper kan si at «vi fortjener høyere lønn», men at det er ikke nok i seg selv.

– For å vinne frem, må man alltid argumentere på vegne av fellesskapet. Her har sykepleierne nå fått sterkere kort på hånden, som jeg tror også kan ha en reell verdi i lønnsforhandlingene.

Prins William, Kate og barna klapper
ROJAL APPLAUS: Den britiske tronarvingen med familie er blant de mange som har applaudert sykepleiere og andre i frontlinjen under koronakrisen. Foto: NTB Scanpix / Backgrid UK / Ruba

De nye folkeheltene

Markedsføringsekspert Trond Blindheim er heller ikke i tvil om at all den positive omtalen av sykepleiere og annet helsepersonell har reell verdi på sikt.

– Sykepleiere har alltid hatt et godt omdømme, men nå har de et særdeles godt omdømme, sier Blindheim, som er dosent på Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Det må komme en kompensasjon for jobben som nå er gjort

Trond Blindheim

Blindheim mener diskusjoner på sosiale medier viser hvordan sykepleiere har blitt de nye folkeheltene.

– Jeg kjenner også folk som har vært innlagt med covid-19-smitte, og de kan ikke få rost sykepleiere nok, forteller han.

– Det må komme en kompensasjon for jobben som nå er gjort.

Trond Blindheim
VIKTIGE: Omdømmeekspert Trond Blindheim mener koronakrisen har tydeliggjort at enkelte yrker, deriblant sykepleier, er viktigere enn andre. Foto: NTB Scanpix / VG / Frode Hansen

Betydningsfulle

Blindheim tror flere denne våren for alvor har tatt innover seg hvor betydningsfulle yrkesgruppen faktisk er.

– Koronatiden har tydeliggjort hvem som har de viktigste jobbene i samfunnet. Sånne som meg kan ha hjemmekontor. Det kan ikke sykepleiere.

– Men er det grunn til å tro sykepleiere vil få mer enn fine ord ut av denne krisen?

– Dette bør gi sykepleiere en solid flying start på neste runde med lønnsforhandlinger. Det er ingen tvil om at samfunnet skylder dem en tjeneste tilbake.

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.