fbpx – Sykepleiere er tusenkunstnere Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere er tusenkunstnere

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen

– De fleste sykepleiere strekker seg langt utover sine definerte oppgaver for å gjøre både livet og dagen til sine pasienter og deres pårørende så god som mulig, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Jeg er sykepleier og jobber som …

Servitør
Sekretær
Kokk
Frisør
Rørlegger
Vaktmester
Talepedagog
Tv-reparatør
Vaktmester
Fysioterapeut
Sosialarbeider
Portør
Prest
Ernæringsfysiolog
Pedagog
Tankeleser
Snørydder
Renholder
Narkotika-dealer
Tannpleier
Renovasjonsarbeider
Detektiv
Koordinator
Gartner
Sjåfør
Lagermedarbeider …

For at listen over oppgaver ikke skal vokse oss over hodet er det behov for å ta bort noen titler og legge en tittel til: Innovatør.

Summen av mange små oppgaver blir stor

Sykepleie er et mangfoldig yrke. De fleste sykepleiere strekker seg langt utover sine definerte oppgaver for å gjøre både livet og dagen til sine pasienter og deres pårørende så god som mulig. Det er vanskelig å få skiftet på leggsåret til fru Larsen uten å nødvendigvis måke seg vei inn til henne først. På vei ut sier vi ikke nei til å vanne plantene og hjelpe henne med å finne tilbake til rett kanal på TV-en.

Det er ikke noe feil med det. Det er både et helhetlig perspektiv, og det er fint. Utfordringen er at summen av alle de små, ekstra oppgavene blir ganske stor. Noen ganger så stor at den blir helt uoverkommelig. Måke snø for å kunne klare å åpne ytterdøren står ikke i vedtaket. Det burde det ikke heller, men innlagt tid for uforutsette behov burde vært beregnet inn.

Sykepleie er en jobb, ikke et kall

Det er vel flere av dere som har opplevd, som meg, å bråvåkne akkurat i det du er på tur å sovne etter en aftenvakt, gripe etter telefonen og i hu og hast ringe jobben: «Jeg glemte å følge pasienten på 304–3 tilbake fra toalettet. Kan du sjekke om hun har klart å komme seg derifra?» For mange oppgaver kombinert med en omfattende ansvarsfølelse for våre pasienter gir oftere enn ønsket dårlig samvittighet.

Ansatte i helse- og sosialtjenester har høy eksponering.

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, ser med jevne mellomrom på arbeidsmiljø og belastning. I siste rapport (2018) finner de at ansatte i helse- og sosialtjenester har høy eksponering for en rekke potensielt helseskadelige psykososiale og organisatoriske faktorer som nattarbeid, høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll, emosjonelle krav, innsats-belønnings-ubalanse, vold og trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet. Likevel er helsepersonell like motiverte, engasjerte og tilfredse i arbeidet som landsgjennomsnittet for andre grupper. Sykepleie er en jobb, ikke et kall – men vi er veldig glade i jobben vår og føler at det vi gjør er verdifullt.

Sykepleiere er innovative

Det ordet som mangler i listen over er «tusenkunstner». De mange fasetter av faget vårt, og alle de små og store utfordringer litt utenfor boksen som tusenvis av sykepleiere hver dag bare finner en løsning på, er beviset på det. Sykepleiere er i sannhet en yrkesgruppe som er særlig god på å finne løsninger.

Innovasjon er et it-ord som mange andre bransjer er veldig opptatt av. Sykepleiere er innovative, men vi er ikke alltid så klar over at det er innovasjon vi driver på med. Vi løser problemer. Vi finner en smartere måte og gjøre det på. Kanskje vi kan strekke oss til å si at vi driver med tjenesteutvikling, men det er heller sjeldent jeg hører sykepleiere som skryter av sine innovative ferdigheter.

På årets sykepleierdag 12. mai har vi oppmerksomheten særlig rettet på sykepleiere og teknologi, innovasjon og å se framover. Selv om vi trenger å bli flere ved at det gjøres grep for å beholde, mobilisere og rekruttere så vil vi aldri klare å bli så mange flere sykepleiere som framskrivningene sier. Vi er i tillegg nødt til å være smarte og vurdere om teknologi og nye metoder vil kunne hjelpe oss med å overta mange av oppgavene i den lange listen som det strengt tatt ikke trengs vår kompetanse og tid til for å gjøre.

Sykepleiere kan ikke erstattes

Det er behov for erfaringen og kompetansen til sykepleiere for å kunne være innovativ i helsetjenesten – for å finne nye og bedre løsninger. Helseinnovasjoner oppstår, enn så lenge, ikke av seg selv. Ny teknologi bruker heller ikke seg selv, og nye systemer legger ikke til rette for implementering av seg selv.

Vi trenger personell som ser behovene, som har ideene og som har kompetansen.

Skal vi nå våre tjenestemål, trenger vi personell som ser behovene, som har ideene og som har kompetansen til å oversette dette til relevante nyvinninger. Som de sier på helseinnovasjonssenteret i Kristiansund: Hvordan kan man prioritere riktig uten kunnskap om hva som virker og hvilke tiltak som ikke gir ønsket effekt?

Vi trenger flere sykepleiere som blir bevisst sin oppgave som innovatør slik at framtidas sykepleiere får mer tid til det relasjonelle. Kunnskap om mennesket som natur, sosialt vesen og fenomen har vært viktig i flere tusen år og er fortsatt viktig. Sykepleiere kan ikke erstattes, men innovasjoner kan frigi mer tid til sykepleie.

Gratulerer med sykepleierdagen!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse