fbpx Politikerne må innføre likelønnspott Hopp til hovedinnhold

Politikerne må innføre likelønnspott

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Norsk Sykepleierforbund er klare til å diskutere frontfagsmodellen. Vi kan ikke fortsette å operere i et lønns- og forhandlingssystem som ble dannet i tiden før majoriteten av kvinnene inntok arbeidsmarkedet.

I dag 16. november markere vi den såkalte Likelønnsdagen. Det betyr at fra og med i dag så jobber ansatte i kvinnedominert yrker gratis ut resten av året. Kvinnedominerte yrker i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrker i privat sektor. Denne forskjellen er forskerne enige om er den viktigste årsaken til likelønnsgapet.

«Look to Norway», sa den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt under overleveringsseremonien av skipet KNM «Kong Haakon VII» 16. september 1942. Roosevelt brukte Norge som eksempel på at Norge var et bevis på demokratienes vilje til å vinne.

I disse dager vil jeg si «se til Danmark». For Mette Fredriksen og danske politikere har vist at de har handlekraft og vilje. De har satt ned en lønnspott for helsepersonell og vil fordele tre milliarder til lønnsløft utenom lønnsoppgjøret. De har forstått alvoret og tar konsekvensene av det.

Når norske sykepleiere, som har mer enn tre års høyere utdanning, kun tjener 81 prosent av lønnen til en mann med tilsvarende lang utdannelse er det et problem, ikke bare for den enkelte, men for samfunnet. Utviklingen er ikke motiverende for sykepleiere i jobb, heller ikke for ungdom som skal velge yrke. Sykepleierne må få en lønn som de kan leve med og av.

Må likestilles

I Navs Bedriftsundersøkelse, som viser estimert mangel på arbeidskraft, er sykepleiere, helsefagarbeidere og andre helseyrker på topp tre. Først på 23. og 24. plass finner vi yrker som krever universitets- eller høyskoleutdannelse og som ikke er helserelatert med «revisorer, regnskapsrådgivere» og «programvareutviklere». Dette sier meg at det er en sterk sammenheng mellom yrker hvor kvinner er dominerende og lønnen lav og hvor det er mangel på arbeidskraft.

Lønna må opp på et nivå som er likestilt med andre yrker med tilsvarende utdanning i privat sektor. Vi har behov for et lønnsløft for sykepleiere og andre helsearbeidere. Det er den beste og sikreste investeringen vi kan gjøre for å sikre pasientsikkerhet og beredskap.

Mangel på sykepleiere og for lav lønn utgjør en fare for beredskap i krise, konflikt og krig. Helsepersonell som sykepleierne, er helt essensielle for vår sikkerhet. Som Forsvarsjefen sier det «vi i Forsvaret har ikke noen egen helsetjeneste. Vi er avhengige av dere».

Handling foran ord

Så jeg ber våre politikere se til Danmark. Lær av Danmark. Danskene viser oss en løsning på likelønnsutfordringen i helsesektoren. Vi kan ikke låse oss i gamle modeller og tankemønster.

Derfor gledet det meg at statsminister Jonas Gahr Støre under landsmøtemiddagen hos Sykepleierforbundets 6. november sa «jeg mener at ideen med frontfagsmodellen er god, men det betyr ikke at den er hogget i stein. Og det tilhører i alle fall mitt samfunnssyn at gode modeller alltid må stå testen mot det som er arbeidsutfordringen der ute som vi skal nå».

Norsk Sykepleierforbund er klare til å diskutere frontfagsmodellen. Den må ikke skrotes, men den må justeres til den virkeligheten vi lever i. Vi kan ikke fortsette å operere i et lønns- og forhandlingssystem som ble dannet i tiden før majoriteten av kvinnene inntok arbeidsmarkedet.

Lønn er i bunn og grunn hvordan ditt bidrag på jobb blir verdsatt. Og selv om kvinner deltar likt inn i arbeidslivet, så blir de verdsatt ulikt. Norge er sett på som et likestilt land, men når det kommer til likestillingen av lønnsposen så er det ingen grunn til å «look til Norway». Der er tallenes tale at det fortsatt hersker en stor urettferdighet.

Kan landets toppolitikere akseptere å ha denne dype ripen i lakken? Jeg mener tiden er overmoden for å si ut at denne skjevheten kan vi ikke lengre finnes oss i.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse