fbpx Vi støtter Høies forslag om master i allmennsykepleie i sykehusene Hopp til hovedinnhold

Vi støtter Høies forslag om master i allmennsykepleie i sykehusene

Vi kan ikke se at en master i allmennsykepleie i sykehus vil komme i konflikt med de andre spesialutdanningene, skriver Lill Sverresdatter Larsen og Eli Gunhild By.

I en artikkel på sykepleien.no reagerer Ann-Chatrin Leonardsen på utspillet helseminister Bent Høie kom med 4. november, om tvilling-master på sykehus. Høie sa da at han  vil utrede behovet for en tvilling i sykehusene til masteren i  avansert allmennsykepleie, som han vil ha i kommunene.

Ønsker en slik utdanning velkommen

Vi vil på ingen måte avslå et forslag til utredning av den nye utdanningen som er varslet i Nasjonal helse- og sykehusplan. NSF har i flere innspill, også til kommende helse- og sykehusplan, fremmet behov for en slik utdanning – særlig knyttet til sengeposter og aktuelle poliklinikker.

Trenger høyere kompetanse

Pasientene som er i sengepost i dag, har også behov for sykepleiere med høyere kompetanse. Kort liggetid og komplekse situasjoner krever dette. Vi kan ikke se at en slik utdanning vil komme i konflikt med andre spesialutdanninger, men avgrensninger til de allerede etablerte utdanningene vil selvsagt bli et viktig tema i utredningen.

Andre må også få master

Vi krever også at de andre spesialsykepleiergruppene skal ha masterutdanning og en spesialistgodkjenning. Det er vi helt tydelige på. I tillegg gleder vi oss over at helseministeren vil arbeide for en egen masterutdanning for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Fordi pasientene trenger det.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse