fbpx Jordmormangel: – Vi er ferdig med å leke butikk i fødselsomsorgen Hopp til hovedinnhold

Jordmormangel: – Vi er ferdig med å leke butikk i fødselsomsorgen

– Regjeringen har ignorert den varslede bemanningskrisen i fødselsomsorgen. Nå vakler flere sykehusavdelinger og fødeklinikker under en alvorlig bemanningskrise, skriver Schjelderup og Sverresdatter Larsen.

Svarteperspillet mellom foretak og regjering må ta slutt. Svangerskap, fødsel og barseltid må få de midlene som kreves for at det skal være forsvarlig og omsorgsfull hjelp, og det er de ansvarlige myndigheters ansvar.

Vi krever flere utdanningsstillinger til jordmor og at jordmødre får på plass de forutsetninger som er nødvendig for at de skal kunne gjøre jobben sin.

Les også: Jordmorforbundet varsler vikarkrise

Jordmødre er redde

«Nå har jeg rukket å ha tre vaktet i denne sommerens turnus, og jeg er sjokkert til grunnen. Jeg ser allerede et mønster jeg misliker sterkt, hvor kvinner må vente lenge på smertestillende, på hjelp til å mobiliseres eller at de ikke får ammeveiledningen de trenger».

Eksemplene fra jordmødre over hele landet er mange, og de er grelle.

Eksemplene fra jordmødre over hele landet er mange, og de er grelle. De beskriver at de er oppgitte og de er redde for at de ikke klarer å strekke seg lengre slik at det også blir fare for liv og helse. Det er en uholdbar situasjon som årlig forverres.

Vi trenger fulle stillinger

Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Riksrevisjonen viser at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet, noe som igjen resulterer i jordmorflukt fra sykehusene. Prekær jordmormangel er en konsekvens av at helsesystemet ikke er rigget på befolkningens premisser.

Bærekraft er å satse på jordmødrene og lage tjenester som er fleksible og tilgjengelige for å møte befolkningens behov. Da må det fulle stillinger til og et tydelig mandat for bruk av jordmødres kompetanse i kommunene og i foretak. Det er kostnadseffektivt, virker rekrutterende, vil avlaste mangel på gynekologer og ikke minst løse fastlegekrisen.

Livsviktig investering

Vi trenger flere jordmødre i Norge. Det er livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. NSF ønsker å rette søkelyset mot sykepleiere og jordmødre som i lavtlønnede yrker får liten kompensasjon for livsviktig arbeid.

Det mangler anerkjennelse av vår betydning for landets verdiskapning. Sykepleiere og jordmødre står i frontlinjen i kampen mot korona. Med vår kompetanse og tilstedeværelse reduseres smitte, liv reddes og symptomer lindres. 

Nyutdannede jordmødre må kjempe om å få hele stillinger.

Arbeidstakernes rettigheter er stadig under press. I dag opplever vi at sykepleiere som krever hele stillinger blir saksøkt av arbeidsgiver. Nyutdannede jordmødre må kjempe om å få hele stillinger. Nær alle jordmorstudenter vil jobbe heltid. Bare 25 prosent fikk tilbud om 100 prosent stilling, (Jordmorforbundets medlemsundersøkelse 2019). Jordmødre blir enda tilbudt 10 prosent stillinger i stillingsannonser. Hvem kan leve av det i 2021 etter fem års utdanning?

Et alvorlig problem for pasientsikkerheten

Jordmormangelen er velkjent og et alvorlig problem for pasientsikkerheten, og situasjonen reduserer kvaliteten på fødselsomsorgen. Det er alvorlig at helseforetakene og landets kommuner har så store bemanningsutfordringer i jordmortjenesten. Et tilstrekkelig antall jordmødre er viktig for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester. 

NSF vil ha en endret finansieringsmodell for å sikre økt kvalitet i fødselsomsorgen. Helsedirektoratet bør utrede videre muligheten for å finansiere (deler av) fødselsomsorgen som helhetlige tjenesteforløp. Dette kan integreres i det pågående utviklingsarbeidet knyttet til forløpsfinansiering i innsatsstyrt finansiering.

NSF og Jordmorforbundet vil ha øremerkede midler til:

  • flere jordmødre ansatt i hele stillinger,
  • arbeidsbetingelser som gjør at vi beholder jordmødrene på jobb,
  • økt utdanning av jordmødre fra 100 til 200 årlig og
  • 100 utdanningsstillinger for jordmødre i foretakene.

Skal kvinner i Norge føde flere barn, må vi ha nok jordmødre i arbeid!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse