fbpx Primærhelseteam: – Ikke mist stafettpinnen i vekslinga, Kjerkol Hopp til hovedinnhold

Primærhelseteam: – Ikke mist stafettpinnen i vekslinga, Kjerkol

Bildet viser et portrett av Lill Sverresdatter Larsen og Lilly Ann Elvestad

Stafettpinnen er primærhelseteam, og forsøket har vært en hitt. Men nå kan ordningen stå i fare.

Primærhelseteam. Det høres tørrere ut enn gamle kjeks. Men sannheten er at piloten har gitt pasienter tilgjengelig, effektiv og tilpasset behandling via legesentrene. Dette har også avlastet svært presset helsepersonell ved at oppgavene har vært mer riktig fordelt. Men nå kan ordningen stå i fare.

Primærhelseteam har de senere årene vært testet ut flere steder i landet. Konseptet er kort forklart at fastlegekontor består av team med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Ved noen legekontor har også psykologer vært med i teamet.

Det har vært en suksess

Målsettingen med primærhelseteam har vært å tilby bedre og mer helhetlig hjelp til grupper av pasienter med langvarige eller omfattende behov. For å være i forkant i stedet for å være på hæla. Og for å ta tak i problemene før de blir unødig verre.

Helsepersonell som har testet det ut, vil fortsette med teamorganiseringen fordi kompetansen deres blir brukt riktig. Pasientene rapporterer om gode møter med helsetjenesten. Og pasienter med omfattende behov har fått raskere tilgang til fastlegen og bedre oppfølging.

Gjennom teamet har pasientene fått mer stabil og bedret helsetilstand og hjelp til å mestre egen helsetilstand og livssituasjon. Evalueringen av forsøket konkluderer i tillegg med at dette høyst sannsynlig vil være lønnsomt for samfunnet også. Bedre bruk av helsekronene rett og slett.

Pasient Morten Ludvigsen i Brumunddal gikk så langt som å si følgende til NRK: «Jeg hadde ikke vært der jeg er nå, hadde det ikke vært for teamet». Fra våre medlemmer hører vi liknende historier. Dette har vært en suksess, men hva skjer videre nå?

Hva skal barnet hete?

Primærhelseteam er det teamorganiseringen på fastlegekontorene har vært kalt til nå. «Tverrfaglig fastlegekontor» er det sittende regjering omtaler så å si samme ordningen som i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som helseminister Ingvild Kjerkol la frem i starten av mars i år.

Utviklingen av allmennlegetjenesten er blant de seks viktigste hovedgrepene i den nye planen, og tverrfaglige fastlegekontorer står sentralt her. Og selv om navnet vel er annerledes, virker innholdet i ordningen noenlunde likt.

Det er viktig for helsepersonell og ikke minst for pasientene at ordningen skal videreføres. Men nå er vi bekymret for at det glipper i vekslinga. For pågående forsøk må få finansiering helt frem til forslaget (slik det er beskrevet i Nasjonal helse og samhandlingsplan) er sjøsatt. Om ikke vil verdifull kompetanse og erfaringer gå tapt.

Primærhelseteam går ut sommeren 2024, og ny ordning skal iverksettes i 2025. Her må vi få til en sømløs og effektiv veksling.

Vi frir først til helseministeren. Kan du sørge for at stafettpinnen ikke glipper? Og om ikke, kan Marian Hussain og resten av de dyktige helsepolitikerne i SV som kommer løpende etter, sørge for å plukke opp pinnen om den glipper? Dette handler om pasientsikkerhet og om helsepersonell sine arbeidsforhold.

Heia dere. Heia vår felles offentlige helsetjeneste. Og heia mer teamorganisering.

Innlegget ble først publisert i Trønderdebatt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse