fbpx Den hardeste dommen av alle er alderdommen Hopp til hovedinnhold

Den hardeste dommen av alle er alder­dommen

Mennesker med demens fortjener en hverdag som ikke bare inneholder stell, mat og medikamenter.

Støvet over aktivitetskurven blir tykkere og tykkere. I kurven ligger det baller, bilder, noen spørsmål og andre diverse aktiviteter. Hvorfor er det ingen som vil bruke meg? Det gamle pianoet som står i fellesstuen sover så godt at det aldri gir fra seg så mye som en eneste lyd. Det må da være et eller annet menneske som kan vekke pianoet opp fra dvale. Så mange hvitkledde mennesker som flyr forbi i løpet av en dag skulle man tro at noen kunne klare det. Sang og musikk er god terapi for både kropp og sjel.

Føttene har ikke kjent annet underlag enn laminat på mange måneder eller år. Til og med rullestolhjulene begynner å få slitasje. Gress og mykere underlag under føttene er etterlengtet. Det er godt vi har en hage.

Det er så vakkert ute. Solen varmer, fuglene kvitrer, det spirer og gror. Det er vår. Vi har store vinduer slik at vi kan se ut. Se at våren blir til sommer og at sommer blir til høst. Vi er hagens og naturens trofaste tilskuere, innenfra. 

Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutter fysisk aktivitet for voksne. Er man ikke voksen lenger når man blir gammel? Barn er man i hvert fall ikke. Det var noe av det første jeg lærte i eldreomsorgen, at man aldri skulle sammenligne eldre demente med barn. Den eneste aktiviteten som gjennomføres er fra seng til toalett og fra toalett til stol. Det gjentas i motsatt rekkefølge når kvelden kommer. Kanskje dette burde bli de nye anbefalingene for eldre? Et slikt treningsprogram vil både gi progresjon og vedlikehold av ressurser.

Vi ønsker god helse og fravær av sykdom. Vi ønsker livskvalitet, medbestemmelse og å ha innflytelse i eget liv. Hva skjer med oss når sykdom tar fra oss vår helse, og vi havner i en situasjon der vi ikke lenger klarer å dekke våre grunnleggende funksjonsbehov?

Sannsynligvis vil man ikke være så aktiv lenger. Man vil heller ikke høre så mange toner fra et piano eller annen sang og musikk. Drømmen om å komme ut i hagen eller i naturen er nær, men dog så fjern.

Vi er der for de eldre. God omsorg og medmenneskelighet må stå i fokus. Vi skal utøve faglig forsvarlig sykepleie basert på kunnskap og forskning. Vi skal kunne dekke alle de grunnleggende behovene slik at livskvalitet ikke blir et fremmedord for mange syke eldre. Demente fortjener en hverdag som ikke bare inneholder stell, mat og medikamenter. Hvor god livskvalitet ville du hatt om livet ditt bare handlet om disse tingene? Vi vet at hygiene, ernæring og medisiner er viktig, men vi må ikke glemme hvor livsnødvendig aktivitet, piano og hage er! Hovedfokus må være å gi helhetlig sykepleie og dekke de behovene hvert individ har, samt se hele mennesket og ikke bare sykdommen. Med riktig fokus vil jeg ikke påstå å si at den hardeste dommen av alle er alderdommen.

Vi må ikke glemme hvor livsnødvendig aktivitet, piano og hage er!

0 Kommentarer

Annonse
Annonse