fbpx Ingen løfter fra HOD om penger til skolehelse Hopp til hovedinnhold

Ingen løfter fra HOD om penger til skolehelse

Statssekretær i HOD, Lisbeth Normann, vil ikke love at denne regjeringen viderefører de 180 millionene som forrige regjering bevilget over statsbudsjettet for 2014.

Mandag denne uken var NSF med blant annet leder av landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, i møte med statssekretær i Helsedepartementet, Lisbeth Normann. På agendaen stod helsestasjon og skolehelsetjeneste.

- Hva kom ut av møtet?

- Vi fikk ingen løfter. Verken om øremerking eller fortsatt styrking av tjenesten, sier hun.


Blir det nye kutt?

I 2014 fikk kommunene 180 millioner kroner for å styrke tjenesten. En del kommuner har valgt å øke antall helsesøsterårsverk. De har dermed økt sine utgifter til skolehelsetjenesten.

- Men dersom de ikke får økte midler i 2015, betyr det at tjenesten vil utsettes for nye kutt?

- Det kan være en konsekvens, sier Grydeland Ersvik.

LES: Halvparten gikk til helsesøstrene


Ingen reell helsetjeneste

Hun er lei av å høre politikere si at de mener dette er en viktig tjeneste, men at de samtidig ikke vil sikre en langsiktig forpliktende styrking.

- Skolehelsetjenesten er mange steder kun en tjeneste på papiret. Det er ingen reell helsetjeneste for barn og unge. Det er kommet til et punkt hvor jeg mener politikerne får bestemme seg om de i det hele tatt vil ha en reell skolehelsetjeneste for barn og unge. Hvis svaret er ja, må nødvendige midler følge med, sier hun.

LES: HOD er fornøyd


Viktig, men lover ingenting

Sykelpeien stilte statssekretær, Lisbeth Normannhar spørmål om det er tilfelle at de ikke ønsker å gi konkrete løfter om fortsatt satsning på skolehelsetjenesten.

Normann sier at skolehelsetjenesten er et viktig lavterskeltilbud som når ut til nesten alle barn. Men hun lover ikke at denne regjeringen viderefører de 180 millionene over budsjettet for 2015.

- Det er en del av budsjettprosessen. Helse- og omsorgsdepartementet ser frem til fortsatt konstruktivt samarbeid med Sykepleierforbundet om det viktige arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier hun.

Normann legger til at det for øvrig er opp til den enkelte kommune å sørge for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er tilstrekkelig dimensjonert ut fra lokale behov.

LES: Sykepleiens tema om barn og unges helse

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse