fbpx Dette svarer helsesøstrene til Sykepleien Hopp til hovedinnhold
Helsesøstre slår alarm:

Dette svarer helsesøstrene til Sykepleien

Sykepleiens undersøkelse avdekker:

  • Har ikke tid til å snakke med barnevernet.
  • Følger ikke opp familier de vet har problemer.

I en større undersøkelse Sykepleien har gjort blant landets helsesøstre, konkluderer fortvilte helsesøstre med at tiden ikke strekker til.

  • 7 av 10 svarer at de ikke har nok tid til å jobbe forebyggende.
  • 7 av 10 sier at de har unnlatt å stille spørsmål til brukere, fordi de ikke har tid til å følge opp svaret.
  • Kun 3 av 10 helsesøstre sier at de har tid til å utføre alle lovpålagte oppgaver.

(se lenke til undersøkelse nederst i saken)


Alvorlige mangler

Sykepleiens undersøkelse blant helsesøstre i Norge har blitt møtt med stor respons. Over 550 helsesøstre har tatt seg tid til å svare i det flertallet beskriver som en svært hektisk hverdag. Undersøkelsen ble sendt ut til vel 1500 helsesøstre som er medlemmer i faggruppen.

Svarene fra helsesøstrene setter fingeren på alvorlige mangler ved selve grunntanken med helsesøstertjenesten – å være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn. Oppdraget er å fremme god helse og forebygge sykdom og skjevutvikling.

Les helsesøstrenes kommentarer: "Vi rekker ikke følge opp de som sliter."


3 minutter per uke

I Norge skal 1 984 helsesøsterårsverk ta seg av 1,3 millioner barn mellom 0 og 20 år og deres familie. Det blir drøyt to og en halv time per barn per år, eller 3 minutter per uke, per barn. Da er ikke tid til familier tatt med. Heller ikke tiden helsesøstre bruker til administrasjon, møtevirksomhet og annet som ikke er direkte kontakt med barna.

På denne tiden skal de avdekke psykisk problemer, avdekke rus- og vold-problematikk, overgrep, omsorgssvikt, avvik fra normalutvikling, drive seksualundervisning, opplyse om kosthold, forebygge fedme, drive helseopplysning, veie, måle, kartlegge, vaksiner og hjemmebesøk.

– Er det mulig?

– Nei. Ikke hvis man ønsker kvalitet på tjenesten, sier leder av NSFs landsgruppe av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik.


35 prosent har mer enn 1000 elever

Ifølge Helsedirektoratets normtall, bør en helsesøster i skolehelsehelsetjenesten maks ha 800 elever per 100 prosent stilling. Svarene i Sykepleiens undersøkelse viser at

  • 6 av 10 helsesøstre i undersøkelsen har ansvar for over 800 elever.
  • 35 prosent av helsesøstrene har ansvar for over 1000 elever.

På helsestasjonene er normtallet at en helsesøster bør følge opp maks 65 fødsler per år. Over halvparten av helsesøstrene forteller at de har flere fødsler enn normtallet. 34 prosent har 81 fødsler eller mer.


Samstemt respons

I tillegg forteller helsesøstrene med egne ord om hva som må velges bort når tiden ikke strekker til. Til sammen har Sykepleien mottatt over 1000 situasjonsbeskrivelser fra helsesøstre om de vanskelige valgene de må gjøre. Dette forteller helsesøstrene:

  • Må avvise fortvilte barn i døra
  • På grunn av tidspress leverer sene rapporter til barnevernet og andre instanser
  • Ikke har tid til å følge opp barn og familier som de vet sliter


Eksempler på de vanskeligste prioriteringene:

«Når elever står i døråpningen min og spør om å få snakke med meg, helt oppløst i tårer og med tydelig behov for en å snakke med og jeg må avvise dem på grunn av at jeg for eksempel må i et møte. Det føles litt meningsløst!»

«Enkeltsamtaler med elever som har behov for et pusterom i en vanskelig hverdag. Når disse barna må vente på samtaler på grunn av dårlig tid, gjør det vondt.»

«Tenker det er mange ting vi ikke får med oss fordi vi har for lite tid, dette kan jo ha alvorlige konsekvenser i for eksempel barnevernssaker.»

Du kan laste ned hele undersøkelsen her.

Les også: - Trist lesning

Les også: - Vi rekker ikke følge opp de som sliter

Les også: Tema om barn og unges helse

 

 

 

 

 

 


 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse