fbpx – Alle får tilbud om bedøvelse Hopp til hovedinnhold

– Alle får tilbud om bedøvelse

En rundspørring blant et utvalg legevakter viser at det er varierende praksis rundt hvordan pasienter som skader seg selv blir mottatt.

Sykepleien har stilt fem større legevakter de samme spørsmålene om rutiner for pasienter som skader seg selv, om de får bedøvelse, og om de kjenner til historier om pasienter som ikke har fått tilbud om bedøvelse når de må sys etter selvskading.

Les også:Mor til selvskader: - Krenkes på legevakt


«Dette liker vel du?»

Legevakten i Stavanger:

– Hvilke rutiner gjelder for pasienter som har skadet seg selv og trenger å bli sydd?

– Vi har ingen spesielle rutiner for denne gruppen. Kuttene blir behandlet på vanlig måte. Det blir opp til den enkelte lege å bestemme hva de mener er best som eventuell oppfølging videre, sier fagutviklingssykepleier Eva Rognøy.

– Sys disse pasientene alltid med bedøvelse?

– Hvis det er snakk om mer enn ett sting, så tilbys alle pasienter med kuttskade bedøvelse, sier Rognøy.

– Har du hørt historier om at selvskadere ikke får tilbud om bedøvelse?

– Ja. Det har jeg både hørt om og selv vært vitne til. Jeg har overhørt kommentarer som «dette liker vel du» og liknende. Men det begynner å bli en stund siden. Jeg sluttet å jobbe med pasientene som kommer inn på legevakta for et par år siden da jeg ble fagutviklingssykepleier, sier hun.


Ikke alltid bedøvelse

Skadelegevakta ved Ahus:

– Legen tar opp psykiatrisk status og vurderer om det er suicid-risiko. Hvis det er det, kontaktes psykiatrisk vakthavende. Så ser vi til skaden, det skjer på samme måte uansett om den er selvpåført eller ikke, sier Ulf Sundin, lege ved skadelegevakta ved Ahus.

– Sys disse pasientene alltid med bedøvelse?

– Ikke alltid. Det er samme rutiner som med alle andre sårskader. Om pasienten ikke ønsker det, gir vi ikke nødvendigvis bedøvelse. Hvis såret er lite, kan det være like vondt å sette bedøvelsen som å sy uten.

– Har du hørt historier om at selvskadere ikke får tilbud om bedøvelse?

– Nei.

 

Behandles likt

Legevakten i Drammen:

– Rutinene varierer litt i forhold til hvordan vi kommer i kontakt med pasienten, men behandling av selve kuttskaden hos en selvskader skjer på vanlig måte som ved andre kuttskader. De blir tatt inn på skadestua, hvor sykepleier snakker med dem om hva som har skjedd, årsaken og hva som har forårsaket kuttet.

– Sårene renses og det gjøres klart for suturering. Legen kommer så inn og tar opp sin anamnese. Legen syr kuttene og bestemmer eventuell videre oppfølging, sier fagutviklingssykepleier Tom Are Olsen ved legevakten i Drammen.

– Sys disse pasientene alltid med bedøvelse?

– Ja.

– Har dere hørt historier om at selvskadere ikke får tilbud om bedøvelse?

– Ja, men det er stort sett gjennom media. Etter 11 år på legevakten har jeg aldri hørt slike påstander fra en selvskader, sier han.


Noen nekter bedøvelse

Legevakten i Bergen:

– I utgangspunktet behandler vi disse pasienter på samme måte som andre. Vi stiller imidlertid alltid spørsmål om hvordan skaden har oppstått. I den forbindelse hender det at sier at de har skadet seg selv. De som ønsker det kan få en samtale med livskrisehjelpen, sier oversykepleier Jorunn Olsen.

– Sys disse pasientene alltid med bedøvelse?

– Alle pasienter som kommer til oss og skal sy, får tilbud om bedøvelse. Når det gjelder selvskadere hender det at de mest ekstreme ikke vil bli sydd, eller de nekter å motta bedøvelse, sier hun.

– Har dere hørt historier om at selvskadere ikke får tilbud om bedøvelse?

– Nei.

Olsen påpeker også at myten om at selvskading bare gjelder unge jenter, ikke er riktig.

– Vi får inn en del menn. Kolleger i høyhalsete gensere kommer også hit. Ikke de som jobber her på legevakten, men andre steder i helsevesenet. Jeg vet ikke om selvskading er et økende problem, men det virker som om flere går til lege etter selvskading, mens det før ble holdt helt skjult, sier hun.


– Si fra om ubehagelige møter

Skadelegevakten Oslo:

– De får en individuell behandling vurdert ut ifra psykisk tilstand og påført skade. Når det gjelder den lokale behandling av påført skade får de samme behandling som alle andre pasienter med kuttskader. Jeg har forståelse for at noen kan oppleve det som utfordrende å sitte eksponert i et åpent venterom, for eksempel.

– Ved behov forsøker vi å skjerme disse pasientene med å ta dem inn raskt, men det er ikke alltid vi klarer det. Er det fullt, så er det fullt. Jeg håper pasientene er fornøyd med behandlingen de får. Jeg vil oppfordre pasienter eller pårørende til å si fra til oss dersom de har hatt ubehagelige møter hos oss, sier avdelingssykepleier Gro Karine Sigvartsen.

– Sys disse pasientene alltid med bedøvelse?

– I utgangspunktet ja. Det er en maksdose for hvor mye bedøvelse man kan gi, i enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å stripse igjen sår.

– Har du hørt om selvskadende pasienter som blir sydd uten bedøvelse?

– Nei.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse