fbpx - Barn og unge fortjener en bedre tjeneste Hopp til hovedinnhold

- Barn og unge fortjener en bedre tjeneste

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sier kommunene må bruke pengene på det de er ment til.

I Statsbudsjettet 2014 foreslo Stoltenbergregjeringen å bevilge 180 millioner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Sykepleiens kartlegging tyder på at bare rundt halvparten er gått til å øke antall helsesøsterårsverk ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.


Forventet 300 årsverk

Helsedepartementet skriver i et brev fra oktober i 2013 at de forventet å få 300 nye årsverk for de 180 millionene.

Ifølge Sykepleiens kartlegging av 160 av de 180 millioner kronene, ser det i beste fall ut til at økningen på antall helsesøsterårsverk er på rundt 135 årsverk.

- Hvis det er slik at kommunene ikke bruker pengene på det Stortinget har ment det skal brukes til, er dette for dårlig. Kommunene har her fått penger til å bygge ut og forsterke et svært viktig helsetilbud for særlig ungdom og barn. Da må de bruke det til det, sier Torgeir Micaelsen.

LES: HOD fornøyd


Satt i regjering

- Det var Ap som satt i regjering og ikke ville øremerke de 180 millionene. Hvorfor gjorde dere ikke det?

- Øremerking er ett to-egget sverd og ikke nødvendigvis en god løsning. Nå er det en ny regjering på plass som må ta ansvar og følge opp, sier Micaelsen.

Mange kommuner sliter med stram økonomi.

- Er det overraskende for dere at kommuner da bruker midlene for å løse andre oppgaver?

- Jeg har forståelse for at ressursene er knappe. Samtidig har det vært en markant økning i overføringer til kommunene. Det er ikke smalhans der ute, sier han.

- Når Stortinget eksplisitt legger føringer på noen få av de midlene som overføres, må kommunene respektere at pengene skal brukes til det, sier han.
 

Sjekk din kommune

Dialog

Micaelsen krever at den nye regjeringen   går i dialog med kommunene, organisasjoner og barn og unge for å sørge for at tjenesten blir styrket.

- Vil dere forslå å sette av flere midler for å styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste?

- Ja. De 180 millionene var ment å være et startsskudd. Barn og unge fortjener bedre helsetjenester, sier han.

Micaelsen ønsker også større tverrfaglighet i helsetjenesten for barn og unge. Det innebærerer at det også blir flere psykologer, fysioterapeuter og fastleger i skolehelsetjenesten.

LES: Helsesøsterkroner har gått i det store sluket

 

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse