fbpx Slik spør du om vold: Hopp til hovedinnhold

Slik spør du om vold:

Vold, helsepersonell, jordmor

Det kan være vanskelig å spørre om noen har blitt utsatt for vold. Her er noen spørsmål det er anbefalt å stille:

* Er du noen gang redd i eget hjem?

* Er du redd for partneren din eller andre?

Dette er to av en rekke spørsmål som er listet opp i en egen faglig retningslinje for hvordan man jobber med vold i nære relasjoner. Fra 2014 ble jordmødre i svangerskapsomsorgen oppfordret til å stille spørsmål om vold til alle gravide. 

«Har du blitt ydmyket?»

Her er flere av spørsmålene som foreslås i retningslinjen:

* Har du noen gang blitt ydmyket av partneren din, tidligere partnere eller andre? Blir du nedverdiget offentlig, hindret i å møte venner eller gjøre ting du ønsker?

* Har du noen gang blitt slått, sparket eller på andre måter angrepet fysisk.

Hvis ja, når, av hvem, hvor mange ganger og hvilke skader?

* Har noen gjort noe seksuelt mot deg som du ikke ønsket?

Hvis ja, når og av hvem?

* Har noen i løpet av det siste året gjort deg bekymret for tryggheten til barna dine, eller er du bekymret for tryggheten til barnet ditt når det blir født?

Hvis ja, av hvem?

Omgivelsene er viktige

I tillegg har Verdens helseorganisasjon (WHO) en liste med kriterier som må være tilstede når kvinnen blir spurt om hun blir eller har blitt utsatt for vold.

Kriteriene er blant annet:

* Konsultasjon må skje privat og i en skjermet setting

* Helsepersonell må være støttende og ikke dømmende

* Gi praktisk råd, støtte og informasjon om relevante tilbud, som for eksempel juridiske rettigheter og mulighet for å øke sin (og eventuelle barns) sikkerhet der det er behov

* Ikke være invaderende og presse til samtale, men la kvinnen gi informasjon frivillig

* Spør om voldshistorikk, være lyttende

* Være støttende til at kvinnen kan utnytte sitt sosiale nettverk 

Les også:

Helsesøsterleder: - For mange steder det glipper

Kripos-etterforsker ber om hjelp i voldssaker: - Dere er viktigere enn dere tror

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse