fbpx – Selvskadende pasienter samarbeider ofte dårlig Hopp til hovedinnhold

– Selvskadende pasienter samarbeider ofte dårlig

– Pasienter som skader seg selv, kan være krevende for helsepersonell å håndtere.

Det sier Fredrik Walby. Han er sjefpsykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging.

Han påpeker at det ikke finnes noen studier som underbygger at det er vanlig at mennesker som skader seg selv blir sydd uten bedøvelse, eller at de møter mindre respekt enn andre pasienter.


– Vanlig myte

Walby har jobbet som psykolog i voksenpsykiatrien siden 1998, blant annet på psykiatrisk legevakt i Oslo.

– Jeg har hørt dette at selvskadende pasienter sys uten bedøvelse i mange år, men det er ofte fra kolleger som ikke jobber direkte med pasientene. Pasientene jeg snakker med, forteller ikke om dette selv. Jeg tror det er en vanlig myte.

– Når det er sagt, er det forskjell på de enkelte helsearbeiderne. En pasient som ofte er innom ulike akuttetilbud, vil ha større sjanse for å treffe på de verste av oss. Men mitt inntrykk er at dette ikke er den vanlige holdningen til pasienter som skader seg selv.


Noen tips

Hvordan skal så helsepersonell opptre overfor denne pasientgruppen? En artikkel publisert i tidsskrift for Legeforeningen, som Walby har skrevet sammen med Ewa Ness, tar opp dette.

– Systematiske studier av akutt intervensjon i legevaktsammenheng mangler, sier han. Basert på erfaring og med elementer fra dialektisk atferdsterapi, er det likevel mulig å gi noen råd.

–Pasienter som skader seg selv bør tilbys hjelp for å dempe den akutte krisen, sier han. Det bør gjøres en innsats for å unngå unødig innleggelse. Det er også viktig at det er kontinuitet i etablert behandling.

– Dette er pasienter som ofte samarbeider dårlig, og det kan være vanskelig å vurdere hva som er riktig å gjøre, erkjenner han.

 

En pasient som ofte er innom ulike akuttetilbud, vil ha større sjanse for å treffe på de verste av oss. Fredrik Walby, forsker

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse