fbpx Usikre tall om psykiatriske sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Usikre tall om psykiatriske sykepleiere

Gutt sitter på sengekanten på en psykiatrisk institusjon

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange psykiatriske sykepleiere som jobber med elever i videregående skole. Men det er ikke mange.

Helsedirektoratets kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten viser at det totalt er 22,5 årsverk for psykologer, spesialister i psykisk helse og psykiatriske sykepleiere ved skolehelsetjenesten på landets videregående skoler.

Hvor mange av disse som er psykiatriske sykepleiere, vites ikke, men Sykepleien strevde med å få tak i de fire vi har snakket med til dette temaet. Den femte jobber kun på ungdomsskole.

– Vi har ingen registre over psykiatriske sykepleiere tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående og får ta det som en utfordring, sier Kurt Lyngved, leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus.

Fylkesvis fordeling

Grafen under viser fylkesvis fordeling av antall årsverk for personell med spesialkompetanse innen psykisk helse på videregående skole i 2016. Finnmark, Vestfold og Telemark er de eneste fylkene som ikke har en eneste person med spesialkompetanse innen psykisk helse tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole.

grafen viser oversikt over helsepersonell i skolehelsetjenesten på videregående.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse