fbpx Hvilke barn blir syke? Hopp til hovedinnhold

Hvilke barn blir syke?

De fleste barn som får psykiske plager kommer fra vanlige familier.

Barn og unge har størst risiko for å utvikle psykiske lidelser i familier hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over lang tid, er rusmiddelmisbrukere eller voldelige, eller hvor familien eller barna selv er kommet som flyktninger og har traumatiske erfaringer med krig, tortur, vold og tap av nære relasjoner, ifølge Folkehelsinstituttet.

Likevel kommer de fleste barn som får psykiske plager fra vanlige familier hvor det gjennomgående er få risikofaktorer.

Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir mobbet på skolen.

Les: De er alltid i alarmberedskap

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse