fbpx Flertallet har ikke sett noe til pengene Hopp til hovedinnhold
Helsesøstre i rundspørring:

Flertallet har ikke sett noe til pengene

Helsesøstrene rapporterer dårlig kommuneøkonomi som viktigste årsak til at helsesøstertjenesten ikke er prioritert.

Helsesøstre fra hele landet har svart på om det har vært en økning i helsesøsterstillinger på deres arbeidsplass etter at de 180 millioner kronene ble delt ut i høst.

391 helsesøstre som jobber i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon har deltatt i undersøkelsen, som ble sendt ut parallelt med spørsmålene vi sendte til alle landets rådmenn.


Dårlig økonomi

206 helsesøstre i denne rundspørringen oppgir at det ikke har vært en styrking av verken skolehelsetjenesten eller helsestasjonen der de jobber. 72 prosent av de 206 oppgir at årsaken er at kommunen har dårlig økonomi og har valgt å bruke pengene på andre måter.


Mest til skolehelsetjeneste

91 helsesøstre oppgir at det har vært en styrking i skolehelsetjenesten, 35 sier det har vært en styrking ved helsestasjonene, og 17 helsesøstre oppgir at det har vært styrking begge steder. 92 prosent av de spurte som oppgir at det har vært en økning, sier denne har kommet i form av flere helsesøsterårsverk.


Ikke til leger

Bare 1 prosent svarer at det har blitt flere legeårsverk, og 8 prosent sier det har blitt flere psykologer. 11 prosent melder at det har vært en styrking blant andre yrkesgrupper, dette kan blant annet være jordmødre eller fysioterapeuter. (Flere svar var mulig på dette spørsmålet.) Spørsmålene ble sendt via Enalyzer til 1584 helsesøstre som er medlemmer i faggruppen for helsesøstre, og har registrert e-postadresse.

Les:Hele tema

Les:Hva har vi gjort?

Sjekk: om din kommune har fått flere helsesøsterårsverk her

aknbh@sykepleien.no

 

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse