fbpx – Viktig at det går en rød tråd gjennom voldsarbeidet Hopp til hovedinnhold

– Viktig at det går en rød tråd gjennom voldsarbeidet

– Hva vi gjør ved mistanke om, eller ved forebygging av vold, skal ikke være opp til hver enkelt, sier ledende helsesøster i Elverum kommune, Jeanette Weidemann Brenna.

Elverum er en av kommunene som nå jobber med å få på plass en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

I Elverum er planen en del av en regional handlingsplan sammen med Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Trysil og Engerdal. 

Mange mangler plan

At denne planen kommer på plass, er i tråd med myndighetenes ønsker.

Men i 2015 var det bare 35 prosent av landets kommuner som hadde en aktiv handlingsplan for håndtering av vold i nære relasjoner.

Det er flere enn året før, hvor det var én av fem kommuner som hadde en aktiv handlingsplan, viser tall fra Sintef. (Tallene finnes fra side 167). Særlig de minste kommunene manglet en plan. 

– Regjeringen anbefaler kommunal handlingsplan, gjerne interkommunal, for å få en samordnet, tverretatlig og helhetlig innsats mot vold i nære relasjoner, sier Charlotte Lundgren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kommunene må svare for seg

I år må derfor kommunene svare for seg når det gjelder arbeidet mot vold i nære relasjoner.

For første gang må alle landets kommuner rapportere om hvordan de ligger an med dette arbeidet – i den årlige rapporteringen til Kostra.

I mars og juni i år kan man så gå inn og sjekke hvordan hver enkelt kommune ligger an med dette arbeidet.

Viktig grunnlag

I den nasjonale veilederen om hva en kommunal handlingsplan bør inneholde, heter det blant annet: «Den nye krisesenterlova pålegger kommunene ansvaret for at kvinner, menn og barn utsatt for vold skal få et faglig godt nok tilbud.

For at et faglig godt nok tilbud skal kunne dokumenteres må det foreligge eksplisitte mål og virkemiddel for de ulike tjenestene i kommunen der vold kan oppdages. En kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil dermed være et viktig grunnlag for at kommunen kan gi en slik dokumentasjon».

Kommunene er altså ikke pålagt å ha en slik handlingsplan, men blir tydelig oppfordret til det.


Les også:– Når barna går herfra, vet vi ikke hva som skjer med dem

Bevisstgjøring

Fagleder og ledende helsesøster i Elverum, Jeanette Weidemann Brenna, mener planarbeidet er viktig:

– Ved å bli enige om en handlingsplan skjer det en bevisstgjøring som er viktig for å nå målene om å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. 

Hun sier de nå skal nå jobbe mer målrettet, der det tidligere har vært mer tilfeldig om de oppdaget om det var en voldsproblematikk. Den langsiktige målsettingen er å avdekke all voldsproblematikk.

Helsesøsteren tror at bare det å ha startet arbeidet med å lage handlingsplanen har gjort at temaet har kommet høyere opp i bevisstheten.

– Det er viktig at det går en rød tråd gjennom arbeidet vi gjør. Hva vi gjør ved mistanke om, eller forebygging av vold, skal ikke være opp til hver enkelt, sier helsesøsteren.

Har rutiner for informasjon

Noe de ifølge Weidemann Brenna allerede har på plass i Elverum, er rutiner for videreføring av informasjon mellom jordmor og helsesøster. Jordmor og helsesøster samarbeider både før og etter fødsel.

– Før fødselen tilbyr vi møte mellom den gravide, jordmor og helsesøster som skal følge opp etterpå, hvis det er behov for det, sier hun.

– Vi har også reist på hjemmebesøk med både jordmor og helsesøster før fødselen. Dette er tiltak som gjør at sårbare barn og foreldre som trenger ekstra oppfølging ikke skal glippe mellom instansene, sier hun.

– Det er ikke nødvendigvis mistanke om vold, det kan også være mange andre grunner til å følge opp noen familier tettere enn andre, sier hun.

Handlingsplan, steg for steg

Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget en samleside som steg for steg viser hvordan en slik handlingsplan kan lages og følges opp.

Kompetansesenteret har også nylig publisert en analyse av 61 kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, med fokus på eldre. Gjennomgangen viste at 1 av 4 planer ikke inkluderer eldre.

Les også:

– For mange steder det kan glippe

– Dere er viktigere enn dere tror

Vanskelige saker for nytt volds- og overgrepsteam

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse