fbpx - Bent Høie mangler kunnskap om helsesøstertjenesten Hopp til hovedinnhold

- Bent Høie mangler kunnskap om helsesøster­tjenesten

- Vi er skuffet over at Høie ikke kjenner bedre til tjenesten vår og helsesøsters funksjon, sier Grydeland Ersvik.

Det var nok mange av deltakerne som hadde håpet at helseminister Bent Høie vill komme med løfter om penger da han åpnet årets helsesøsterkongress i Stavanger i går.

- Det gjorde han ikke, sier avtroppende leder for Landsgruppa av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik.


Kjenner ikke tjenesten

- Er du skuffet?

- Jeg – og kongressdeltakerne – var mest skuffet over at han ga inntrykk av å i liten grad kjenne tjenesten vår og helsesøsters funksjon. Vi kunne ikke spore noe ekte engasjement fra ministerens side utover ønsket om ny kommunal organisering. Nok en gang fikk vi fine ord om betydningen av tjenesten. Da er det så synd at man ikke viser den betydningen i form av reell, langsiktig prioritering, sier Grydeland Ersvik.


Spesialistgodkjenning 

Høie sa imidlertid at helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en særskilt rolle og åpnet for å se på spesialistgodkjenning for helsesøstre i forbindelse med vurderingen av hvilken kompetanse kommunene skal ha.

- Bortsett fra dette var det ingen konkrete løfter om styrking av tjenesten i form av oppfølging av de 180 millionene, sier Grydeland Ersvik.


Under ett

Høie sa til kongressdeltakerne at Regjeringen vil se på den kommunale helsetjenesten under ett, og tenker organisering i lokalmedisinske sentra som en god løsning. Det skal blant annet gjøres for å få legene til å tenke og jobbe mer folkehelserettet.

- Vi er positive til tanken om sterke tverrfaglige miljø, men vår bekymring er at det helsefremmende og forebyggende perspektivet lett kan lide i et tradisjonelt medisink/kurativt miljø, sier Grydeland Ersvik.

Høie vil ha svar 

Bent Høie gav helsesøstrene noen spørsmål og utfordringer som Grydeland Ersvik sier de skal ta med seg i det videre arbeidet.

Dette vil Høie ha gode svar på:

  • Hvilken rolle skal helsesøstre spille i den fremtidige kommunale helsetjenesten?
  • Hva vil være en god og fremtidsrettet organisering sett med våre øyne?
  • Hvordan kan vi bidra til å legge til rette for bedre samhandling?
  • Hva slags kompetanse mener vi det vil være behov for?

Mer informasjon om helsesøsterkongressen finner du her

 

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse