fbpx Krever 200 millioner i 2014 Hopp til hovedinnhold

Krever 200 millioner i 2014

På bakgrunn av Sykepleiens undersøkelse om helsesøstertjenesten ber Norsk sykepleierforbund om snarlig møte med helseminister Jonas Gahr Støre og KS.

Ifølge NSF bekrefter funnene i undersøkelsen en mangel på helsesøstre som forbundet har gjort Helse- og omsorgsdepartementet oppmerksom på gjentatte ganger.

I flere år har NSF år krevd at myndighetene må styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Les hele brevet til Støre her


Krever opptrappingsplan

Blant annet krever NSF at regjering og storting en lager en forpliktende opptrappingsplan for tjenesten. NSF krever at det øremerkes 200 millioner kroner til dette formålet over statsbudsjettet for 2014.


Store variasjoner

I brevet viser NSF også til en undersøkelse som KS gjennomførte i 2012 i de ti største kommunene. Undersøkelsen viste at det var store variasjoner i helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet.

- En undersøkelse NSF stod bak i 2012, viser at bare 22 prosent av kommunene har prioritert en satsning på området. Viktig forebyggingsarbeid blant barn og unge blir derfor ikke utført, står det i brevet.

Les også: Tema om barn og unges helse

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse