fbpx HOD er fornøyd Hopp til hovedinnhold

HOD er fornøyd

Statssekretær Lisbeth Normann er glad for de nye helsesøsterårsverkene. Hun sier regjeringen vil fortsette å satse på barn og unge, og er heller ikke fremmed for å øremerke midler.

Mindre enn halvparten av midlene som var avsatt til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er brukt til å øke helsesøsterårsverkene. Vi spør statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Lisbeth Normann, om hva hun synes om det. Hun høres ikke skuffet ut:

– For det første er det fint at stoltenbergregjeringen ga 180 millioner kroner og oppfordret kommunene til å bruke dem på forebyggende helsetjenester til barn og unge. For det andre er 108 eller i beste fall 137 årsverk også veldig bra, for de trengs jo.

LES:– Helsesøsterkronene har gått i det store sluketVil følge med

– Nå er det litt tidlig å se hva sluttresultatet blir, men dette skal vi følge med på, lover Normann.

Hvordan da?

– Vi iverksetter flere tiltak nå, blant annet innen kompetanse og på budsjettsiden. Et tydelig punkt i plattformen vår er jo forebygging hvor barn og unge og skolehelsetjenesten kommer inn. Vi har akkurat startet med budsjettet for 2015, og her forventer vi at Norsk Sykepleierforbund kommer med gode forslag, sier Normann.

Betyr det at dere ønsker å øke helsesøstersatsningen for 2015?

– Det er for tidlig å si, men vi vil i hvert fall opprettholde den gode tjenesten som helsestasjons- og skolehelsetjenesten er.

Sjekk: Helsesøsterårsverk i din kommune

Kan tenke seg øremerking

Hvor mange årsverk hadde dere forventet skulle komme ut av potten?

– Det viktigste er at det er gitt et tydelig signal til kommunene, samtidig som de skulle få bestemme selv. Kommunene er jo så ulike med helt forskjellige behov.

Hvorfor ble ikke midlene øremerkede?

– Det er vanskelig for meg å svare på hvorfor stoltenbergregjeringen ikke gjorde det, men denne regjeringen er ikke fremmed for øremerking. Det er noe vi har gjort før. Hvis kommunene prioriterer forbyggende tjenester, vil det svare seg på lang sikt. Det vil være en investering de får igjen for.

Vil se nye samarbeidsmodeller

Kan det bli aktuelt med tilleggsbevilgninger?

– Som sagt holder vi på med neste års budsjett hvor vi trenger gode forslag.

Er NSF flinke nok til det?

– Vi har sett gode budsjettinnspill fra flere. I det reviderte budsjettet for 2014 hadde vi også kompetanseløftet til kommunene hvor vi ga 50 millioner kroner ekstra. Her vil det ligge mange muligheter for kommunene til å være kreative på tverrfaglige samarbeidsløsninger. Blant annet ser vi fram til nye modeller for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene. Fastlegenes måte å jobbe på bør åpnes opp, her ser vi frem til nye modeller. Denne regjeringen er åpen for nye løsninger og statsråden har flere ganger nevnt sykepleiere og kompetanseløft som viktige stikkord her.

LES: Hva har vi gjort?

FAKTA: Helse- og omsorgsdepartementet anslår selv at 180 millioner kroner tilsvarer en økning på omlag 300 årsverk.  

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse