fbpx - Langt unna normtallet Hopp til hovedinnhold

- Langt unna normtallet

– Politikerne vet at vi ligger langt under normtallet på helsesøstre og har bedt rådmannen om hva Trondheim kommune skal gjøre for å komme i mål.

Det sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, Gørill Tranås.

– Hvis helsesøstrene i Trondheim skal klare å gjøre de oppgavene de er pålagt, og følge veilederen som Helsedirektoratet har laget, må antall årsverk dobles. Det sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag, Knut Jørgen Rotabakk til Sykepleien.

Se helsesøster fortelle om situasjonen i Heimdal bydel i Trondheim  her.


Kommunaldirektøren: – Har noen avvik

I Trondheim vil det komme fire nye årsverk som skal settes inn i skolehelsetjenesten på barnetrinnet i løpet av 2013.

– Når vi sammenligner antall helsesøstre i Trondheim kommune med andre storbyer, viser det at vår kommune ligger over snittet sammenlignet med de andre storbyene, svarer Gunn A. Røsted, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i en e-post.

På spørsmål om hva helsesøstrene i kommunen skal prioritere når de ikke rekker å gjøre alt de skal, svarer Røsted:

– Kommunen skal utføre de lovpålagte oppgavene innenfor de rammene vi har. Vi har noen avvik og forsinkelser i forhold til å gjennomføre helseundersøkelser til fastsatt tid, men enhetene greier stort å gjøre noen gode grep slik at de får gjennomført oppgavene. Det vil alltid være et spørsmål om å prioritering av oppgaver, som helsesøster må gjøre i samarbeid med sin leder, ifølge Røsted.

Ifølge helsesøstrene selv, er det 2-åringene som må ta støyten når de blir presset til å prioritere hvilke barn som skal få det de har krav på.

Les også:- 2-åringene blir skviset

– Helsesøstre Sykepleien har snakket med savner konsekvensanalyse av prosjektet med å undersøke 2- og 4-åringer i barnehagene, fremfor på helsestasjonen. Ble det foretatt konsekvensanalyse før de fikk denne ekstraoppgaven?

– To– og fireårsundersøkelsen som gjennomføres i samhandling mellom helsestasjon og barnehage er organisert som et prosjekt. Prosjektet går ut 2013 og skal evalueres i en sluttrapport. I denne evalueringen vil en vurdere sterke og svake sider ved prosjektet, som for eksempel kvalitet på undersøkelser, tidsbruk og brukertilfredshet. Vi jobber nå med å designe evalueringen, svarer Røsted.

Når evalueringen og sluttrapporten foreligger, vil kommunaldirektøren ta stilling til eventuell videreføring av prosjektet.


Tilfredstillende?

– Anser dere antallet helsesøstre i kommunen som tilfredsstillende etter 2013-økningen på fire stillinger?

– I offentlig sektor vil det alltid være et ønske om å få flere ressurser for å løse oppgavene. Kommunaldirektøren har prioritert helsesøsterstillinger innenfor de rammene som er stilt til rådighet av bystyret, skriver kommunaldirektør Røsted.


Lang vei å gå

– Vi er glad for at kommunen styrker tjenesten, men vi har en lang vei å gå dersom helsesøstre skal rekke over alle oppgavene de er pålagt, sier Gørill Tranås.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse