fbpx – Minst 100 000 helsesøsterkroner til hver Hopp til hovedinnhold

– Minst 100 000 helsesøster­kroner til hver

Regjeringen foreslår minst 100 000 helsesøsterkroner til hver kommune.

Allerede i vår sa helseminister Jonas Gahr Støre at den rødgrønne regjeringen vil foreslå 180 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nå er fordelingen av disse kronene kjent. Dette forslaget vil bli lagt fram i statsbudsjettet for 2014 i begynnelsen av oktober.

Pengene er fordelt etter antall barn og unge i alderen 0 til 19 år, og altså slik at hver kommune får minst 100 000 kroner.

I forslaget heter det at «selv de aller minste kommunene får midler som tilsvarer minst én dag ekstra med helsesøster på skolen, eller utvidet åpningstid på helsestasjonen». Ifølge forslaget kan det bety 300 nye årsverk.

– 1 500 nye årsverk
Det er Torgeir Knag Fylkesnes som opplyser Sykepleien om disse tallene. Han er SVs førstekandidat for stortingsvalget i Troms. Han har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

– SV har funnet ut at det brukes tusen ganger mer på behandling enn forebygging i helsevesenet. Alle vet at skal man snu den negative utviklingen i helsevesenet, må man satse tungt på forebygging. Der er jo helsesøstre gullet.

Fylkesnes ser de 180 millionene som et ledd i en opptrapping på 1 500 nye årsverk i løpet av neste stortingsperiode.

– Dette er i tråd med Helsedirektoratet som mener at så mange årsverk må til for år oppfylle deres egen veileder som styrer landets helsesøstertjeneste, sier han.

Fanger opp problemer
– Helsesøstre oppsøker barn og unge og kan derfor fange opp problemer som kan komme til å vokse seg større. Det kan dreie seg om overvekt, psykiske vansker og foreldre som sliter med å være gode foreldre.

Han opplever at det i starten var tungt å argumentere i det rødgrønne miljøet for en slik satsing.

– Men nå er dette blitt lett å argumentere for.

Les hva helsesøstre selv sier om jobben sin her.

– Prioriter stillinger
– Bruk mest mulig til å øke antallet helsesøsterstillinger, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe for helsesøstre.

Det er hennes første reaksjon når hun ser den ferske fordelingen av pengene.

– 180 millioner kroner er en start på en styrking av tjenesten. Nå har de valgt å smøre midlene utover. Da blir det viktig at kommunene i første omgang satser på helsesøsterstillinger.

– I stedet for hva?

– For eksempel stillinger for psykologer eller andre som vil inn i tjenesten. Signalene fra barn og unge er at de først og fremst vil ha flere helsesøstre.

– Jeg forventer – uavhengig av om dagens regjering blir sittende eller om det blir en ny – at politikerne følger opp med nye bevilgninger. Jeg håper også at det blir satt av midler til et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier hun.        

Helsesøstrene er gullet.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse