fbpx Sykepleiens undersøkelse: Dette har vi gjort Hopp til hovedinnhold
Helsesøsterårsverk:

Sykepleiens undersøkelse: Dette har vi gjort

13. januar sendte Sykepleien ut en e-post til alle landets 428 rådmenn med spørsmål om hvor mange budsjetterte helsesøsterårsverk deres kommune hadde i 2013, og hvor mange helsesøsterårsverk de har budsjettert med for 2014.

I tillegg spurte vi om budsjetterte lønnsmidler for 2013 og 2014. Det var kun  helsesøsterårsverk vi spurte om. Noen kommuner kan derfor ha brukt midlene til å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten på andre måter som ikke vil vises i vår oversikt.

Les mer: Halvparten gikk til helsesøstre

Svarene baserer seg på kommunenes egne rapporteringer. I noen få tilfeller har vi fått svar fra kommunens tillitsvalgte, dette er markert i oversikten.

Da svarene kom inn, viste det seg at flere kommuner øker helsesøsterårsverk midt i kalenderåret. Vi har da valgt å fordele den stillingen over året. Det vil si at vi har delt årsverk søkning på 2.


Eksempel fra Bodø: De oppgir at de skal øke med ett årsverk fra 1. juli 2014. Fra 29,7 årsverk til 30,7 årsverk. I vår oversikt har vi da delt årsverket på to over hele året. I tabellen er derfor Bodø oppført med en økning fra 29,7 til 30,20 årsverk.

Flere kommuner oppgir i tillegg at de har bevilget ekstra penger for å styrke helsestasjon- eller skolehelsetjenesten med flere årsverk, men at pengene ikke er spesifisert på spesielle årsverk ennå. I de tilfellene vi har fått slike svar, har vi tatt det med i merknad til kommunen.

Når det gjelder Oslo kommune måtte vi ta kontakt med hver enkelt bydel og selv legge sammen tallene i hovedtabellen.

Per 27. januar har 356 kommuner svart.

Sjekk din kommune her

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse