fbpx – Manglende styring, mener Helsedirektoratet Hopp til hovedinnhold

– Manglende styring, mener Helsedirektoratet

Både tilsyn, kartlegging og tilbakemeldinger fra helsesøstertjenesten viser manglende styring og ledelse, ifølge Helsedirektoratet.

Helsetilsynet har varslet landsomfattende tilsyn ved landets helsestasjoner for 2013.

Samtidig har kunnskapsminister Kristin Halvorsen samlet ulike fagmiljøer for å diskutere hvordan overgrep mot barn skal håndteres, mens Helsedirektoratet er i full gang med å revidere forskrift og oppdatere veilederen for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Når forskriften sendes på høring, er foreløpig ikke bestemt. Helsedirektoratet sier til Sykepleien at de gjør dette fordi både tilsyn, kartlegging og tilbakemeldinger fra tjenesten viser at det er manglende styring og ledelse.

Helsedirektoratet påpeker at tjenesten også svikter når det gjelder rapportering og avvikshåndtering.


Vil styrke tjenesten

– Dette fører i mange kommuner til ressursmangel og en dreiing vekk fra det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Samhandlingsreformen fremhever helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en sentral arena i dette arbeidet. Vi ønsker derfor å styrke tjenesten, og har besluttet å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, opplyser Astrid H. Kvalnes i Helsedirektoratet.


Mangler 1.550 årsverk

Helsestasjon og skolehelsetjenesten mangler 1 550 årsverk for å kunne utføre alle oppgavene i Helsedirektoratets veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

860 av årsverkene som mangler er helsesøstre, resten er leger og fysioterapeuter. Det viser en kartlegging Helsedirektoratet gjorde i 2010. Det er blant annet denne kartleggingen som danner grunnlaget for å oppdatere veilederen.

Dersom kommunene øker tilbudet med 1550 årsverk, vil det koste minst 885 millioner kroner per år.


Må handling til

– I en undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund sa 77 prosent av ordførere og rådmenn at de ikke har budsjettert med flere ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2012, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Eli Gunhild By peker på at det i politiske dokumenter stadig fremheves at disse tjenestene er viktige å satse på. Men hun ser ikke at signalene følges opp med handling ute i kommunene.

– Kommunene bruker i dag rundt én prosent av sine brutto driftsutgifter til en tjeneste som nesten når 25 prosent av befolkningen. Andelen er lik for alle helseregionene og har vært uendret siden 2006, sier By.
0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse