fbpx 200 millioner til skolehelse- og helsestasjoner Hopp til hovedinnhold

200 millioner til skolehelse- og helsestasjoner

Jan Tore Sanner lovet i dag at 200 millioner kroner ekstra til kommunene for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Men heller ikke denne regjeringen vil øremerke midlene.

I dag la kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, frem regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2015.

Totalt vil regjeringen øke kommunenes bevilgninger med 4,5 til 5 milliarder kroner. Av dette er mellom 4,2 og 4,5 milliarder kroner frie inntekter.

- Av denne veksten er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, sa Sanner på en pressekonferanse.


Positivt

- Vi er glade for at regjeringen ser behovet for å styrke det forebyggende arbeidet, sier Eli Gunhild By.

Hun er imidlertid ikke like fornøyd med at heller ikke denne regjeringen vil øremerke midlene.

- Erfaringene våre viser at det slett ikke er sikkert at kommunene vil bruke pengene til å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, men bruker dem på andre ting, sier hun.

Elil Gunhild By sier at dersom regjeringen skal nå målet om å få 850 nye helsesøsterårsverk, må midlene øremerkes.

- Men NSF lover at vi skal passe på ute i kommunene og legge press på politikerne for at pengene blir brukt slik de er tenkt, sier hun.

 

300-350 årsverk

Helseminister bent Høie sier i en pressemelding at forslaget med å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 millioner kroner i 2015 vil kunne innebære om lag 300-350 nye årsverk, avhengig av hvilken yrkesgruppe det er snakk om.

- Styrkingen vil blant annet kunne gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig ved økt tilstedeværelse slik at elevene lettere kan nå tjenesten, sier Høie i pressemelding.

Helseministeren sier at han er opptatt av at barn og unge får gode, tilgjengelige og tverrfaglige helsetjenester.

- Helsesøster er en svært viktig aktør, men kommunene kan også ha behov for å styrke tilgangen til andre personellgrupper knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som jordmor, fysioterapeut og psykolog, og helsestasjonslege. Vi må se på tjenestene til barn og unge som en helhet, sier Høie.


Styrke rus

Jan Tore Sanner sa videre at 200 millioner kroner av økningen i de frie midlene, er knyttet til en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser.

- Kommuner med stor befolkningsvekst vil få bedre muligheter til å investere i tråd med det befolkningsveksten krever, ifølge Sanner.

Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober.0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse