fbpx Halvparten gikk til helsesøstre Hopp til hovedinnhold
Sykepleiens kartlegging viser:

Halvparten gikk til helsesøstre

Under halvparten av ekstrabevilgningene som skulle styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene har gått til å øke antallet helsesøsterårsverk.

Det viser en undersøkelse Tidsskriftet Sykepleien har gjort. 356 av landets 428 kommuner har svart på om de har økt antallet budsjetterte helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014. De 356 kommunene som har svart, har til sammen fått i overkant av 160 millioner kroner. Til sammen har disse kommunene budsjettert med 2 233 helsesøsterårsverk.

Her kan du se hvor mange helsesøsterårsverk som har kommet ut av pengene:


Les også:  Helsesøsterkronene har gått i det store sluketDebatt ga 180 millioner kroner

I februar 2013 kunne Sykepleien avdekke at 7 av 10 helsesøstre i en spørreundersøkelse sa at de har unnlatt å stille spørsmål til barn og foreldre, fordi de ikke har tid til å følge opp svaret.

I kjølvannet av debatten som fulgte, varslet daværende helseminister Jonas Gahr Støre 180 millioner ferske kroner til styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Over statsbudsjettet for 2014 kom disse pengene. Hver kommune har fått minimum 100 000 kroner i frie midler, men med en føring om at de skal brukes til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

135 nye årsverk

Vår gjennomgang viser at det i de kommunale budsjettene er en økning på 108 helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014. I tillegg svarer ni av kommunene at de har satt av penger til 29 årsverk i tjenesten, men de har ikke bestemt hvilke yrkesgrupper disse skal gå til – det betyr at disse pengene kan gå til flere helsesøsterårsverk.

I beste fall vil det da komme rundt 135 nye helsesøsterårsverk ut av drøye 160 millioner bevilgede kroner til skolehelse- og helsestasjonstjenesten.

Om man regner at ett helsesøsterårsverk koster 550 000 kroner, har kommunene brukt under halvparten av midlene, 75 millioner kroner, på å øke antallet helsesøstre. 550 000 kroner er brukt ut fra hva kommunene selv har oppgitt at de har tenkt å bruke i økte lønnsmidler, samt tilgjengelig lønnsstatistikk for spesialsykepleiere i kommunene, pluss sosiale utgifter.

Status quo hos de fleste

212 av kommunene rapporterer at de ikke har hatt noen endring i budsjetterte helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014. Ni av disse kommunene har altså planer om oppbemanning, men budsjettene er ikke ferdigbehandlet ennå.

121 kommuner melder at de har økt antallet helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014. 23 melder at de har hatt en nedgang i budsjetterte helsesøsterårsverk.

FAKTA:
Det bor 1,1 millioner barn og unge i aldersgruppa 0 til 19 år i kommunene som svart.
 

Hva har vi gjort?

13. januar sendte vi ut en e-post til alle landets 428 rådmenn med spørsmål om hvor mange budsjetterte helsesøsterårsverk deres kommune hadde i 2013, og hvor mange helsesøsterårsverk de har budsjettert med for 2014. I tillegg spurte vi om budsjetterte lønnsmidler for 2013 og 2014. Det var kun helsesøsterårsverk vi spurte om. Noen kommuner kan derfor ha brukt midlene til å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten på andre måter som ikke vil vises i vår oversikt.

Svarene baserer seg på kommunenes egne rapporteringer. I noen få tilfeller har vi fått svar fra kommunens tillitsvalgte, dette er markert i oversikten.

Da svarene kom inn, viste det seg at flere kommuner øker helsesøsterårsverk midt i kalenderåret. Vi har da valgt å fordele den stillingen over året. Det vil si at vi har delt årsverk søkning på 2.


Eksempel fra Bodø: De oppgir at de skal øke med ett årsverk fra 1. juli 2014. Fra 29,7 årsverk til 30,7 årsverk. I vår oversikt har vi da delt årsverket på to over hele året. I tabellen er derfor Bodø oppført med en økning fra 29,7 til 30,20 årsverk.

Flere kommuner oppgir i tillegg at de har bevilget ekstra penger for å styrke helsestasjon- eller skolehelsetjenesten med flere årsverk, men at pengene ikke er spesifisert på spesielle årsverk ennå. I de tilfellene vi har fått slike svar, har vi tatt det med i merknad til kommunen.

Når det gjelder Oslo kommune måtte vi ta kontakt med hver enkelt bydel og selv legge sammen tallene i hovedtabellen.

Per 27. januar 2014 har 356 kommuner svart.

Se oversikten som pdf:Sjekkdin kommune her.


aknbh@sykepleien.no
kari.anne.dolonen@sykepleien.no

 


 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse