fbpx Milliongave til helsesøstrene Hopp til hovedinnhold

Milliongave til helsesøstrene

Bilde viser mange 200-lapper

Frimurerordenen overrakte i dag 1 million kroner til helsesøstrene.

– Vi er overveldet og meget takknemlige, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Hvert år deler Frimurerorden ut en pengegave som de har samlet inn blant medlemmene sine. I år er det helsesøstrene som kan glede seg over bli tilgodesett.

Bakgrunn

Helsesøstrene ble bedt om å redgjøre for et prosjekt som Frimurerne kunne samle inn penger til. Helsesøstrene valgte å beskrive ett prosjekt som omhandler forebygging og avdekking av vold mot små barn.

– Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år, sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden i en pressemelding.

Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet.

Takknemlige helsesøstre

– Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

En av fem norske ungdommer svarer at de har opplevd fysisk vold fra minst én forelder i løpet av oppveksten, viser en stor, fersk rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring. Begrepet fysisk vold innebærer at de enten er blitt banket opp, sparket, slått med knyttneve, eller blitt angrepet fysisk på andre måter. 

Pengene skal brukes til ...

Helsesøstrene begynner arbeidet med å lage materiell som skal brukes systematisk av helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge vold og overgrep mot barn under ett år våren 2017.

Det vil bli gjennomført et prosjekt i en eller to kommuner og styret i Landsgruppen av Helsesøstre (Lah) er styringsgruppe, mens lokalgruppestyrene i fylkene er referansegruppe. Det vil bli lyst ut prosjektmidler for å rekruttere aktuelle kommuner raskt etter eventuell tildeling. Materiellet skal være ferdig innen våren 2018 og det skal presenteres på Helsesøsterkongressen 2017–2018. Utprøving og evaluering skjer i 2018–2019.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse