fbpx Sykepleiere mener selv de er gode på håndhygiene Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere mener selv de er gode på håndhygiene

Nærbilde av håndvask

Ni av ti leger, sykepleiere og helsefagarbeider mener selv at de er flinke til å ivareta håndhygienen på jobb, ifølge spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført en spørreundersøkelse på sine nett nå i vår. 4 115 sykepleiere har svart, 373 leger og 1 668 hjelpepleiere/helsefagarbeidere.


Pasienter kan bidra i kampen mot infeksjoner

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skriver i anledning Verdens håndhygienedag, at man ikke kommer utenom helsepersonellets håndhygiene når man skal forebygger infeksjoner.

Kunnskapssenteret mener at også pasientene kan spille en rolle, for eksempel ved å minne helsepersonell om at de må vaske hendene.

– Er det virkelig nødvendig at pasienter må minne helsepersonell på noe så opplagt som å vaske hendene?

– Det burde jo ikke være det, og mange pasienter vil nok kvie seg for å gjøre det. Forskningen viser likevel at det kan være et effektivt tiltak, svarer Anne Karin Lindahl på Kunnskapssenterets nettsider.


Motstridene resultater

I undersøkelsen til FHI svarer 89 prosent av helsepersonell at de rutinemessig bruker hånddesinfeksjon når de er på jobb. Ifølge Folkehelseinstituttet er det liten variasjon mellom yrkesgruppene. 

Norsk helsepersonell oppgir selv at de er flinke til å ivareta håndhygienen, men en dansk undersøkelse publisert tidligere i vår, viser at hver tredje sykehus­ansatte ikke vasket hender etter dobesøk.

- Det er liten grunn til å tro at situasjonen er bedre ved norske sykehus, sa seniorrådgiver og hygienesykepleier ved Folkehelsinstituttet, Nina Sorknes i et intervju med sykepleien.no.

Blant pasienter og pårørende var det 6 av 10 som ikke vasket hendene.


Håndhygiene enklere med sprit

Like mange helsepersonell (89 prosent) svarte i FHIs undersøkelse bekreftende på at hånddesinfeksjon hadde gjort det enklere å utføre håndhygiene. Litt over halvparten (55 prosent) visste at hånddesinfeksjon virket raskere og er mer effektivt enn håndvask når hendene ikke er synlig forurenset.


Forurenset pynt

Hele 98 prosent av helsepersonellet som svarte i undersøkelsen, var klar over at ringer og armbåndsur øker antall mikroorganismer på hendene.

70 prosent svarte positivt på at neærmeste leder bidrar positivt for en bedre håndhygiene.

– Vi mener at nærmeste leder i stor grad kan påvirke til god håndhygiene ved å sikre at ansatte får opplæring, at det finnes hensiktsmessige fasiliteter til å få utført håndhygiene og at det er tilstrekkelig bemanning og en kultur for at håndhygiene er et prioritert tiltak, sier Nina Sorknes i en pressemelding.


Nasjonal veileder kommer til høsten

Folkehelseinstituttet arbeider med å lage en ny nasjonal veileder for håndhygiene i helsetjenesten. Den skal være ferdig i løpet av høsten.

Veilederen skal gi anbefalinger om håndhygiene bygget på kunnskap om emnet.

- Den er ett av verktøyene til bruk for å nå målene om infeksjonsforebygging i helsetjenesten, sier Sorknes.


Fem viktige hygienesituasjoner

WHO har laget en oversikt over fem nøkkelsituasjoner hvor det er ekstra viktig at helsepersonell utfører god håndhygiene.

De fem situasjonene er:

1. Før du tar i en pasient

2. Før du utfører aseptisk prosedyre

3. Etter at du har blitt eksponert for pasienters kroppsvæsker

4. Etter å ha vært i kontakt med en pasient

5. Etter å ha tatt på ting som er i pasientens nærhet.

WHO har også laget plansjer som viser hvordan du skal vaske hendene med sprit og med såpe for at de skal bli rene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse