fbpx Bruk såpe og vann etter dobesøk Hopp til hovedinnhold

Håndhygiene Bruk såpe og vann etter dobesøk

bilde av håndvask
HÅNDHYGIENE: På det beste er det kun 50 prosent av helseperonell som utfører håndhygiene når de skal, og på en korrekt måte.  Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Medisinsk sprit er greit å bruke i noen situasjoner. Unntaket er ved dobesøk og ved kontakt med pasienter med omgangssyke, da er det såpe og vann som gjelder.

Sykepleien skrev nylig om en dansk studie som viser at hver tredje sykehusansatt ikke vasket hendene etter dobesøk.

- Det er liten grunn til å tro at situasjonen er bedre ved norske sykehus, sier seniorrådgiver og hygienesykepleier ved Folkehelsinstituttet, Nina Sorknes.


Egen prosedyre

Sorknes sier at håndhygiene for helsepersonell er en medisinsk prosedyre. Likevel er det mange som ikke gjør dette riktig.

- Hva skal helsepersonell gjøre etter toalettbesøk for best mulig håndhygiene?

- De skal benytte lunket, rennende vann og flytende såpe. Hendene og fingrene skal gnis etter et trinnvist regime slik at såpen kommer i kontakt med alle flater på hendene. Det er også viktig at såpen som brukes har nøytral ph-verdi for at hendene ikke skal tørkes ut. En håndvask utført på riktig måte tar mellom 40-60 sekunder, sier Sorknes.

Hun legger til at håndvask med såpe og vann ikke dreper mikroorganismene, men fjerner dem mekanisk.

- Det er årsaken til at håndvask tar lengre tid og er mer omfattende enn bruk av hånddesinfeksjon med alkohol, sier Sorknes.

Hendene skal tørkes med engangspapir av god kvalitet.

- Benytt tørkepapiret til å skru av vannet før det kastes, sier hun.


Såpe eller sprit?

Sykepleien har fått inn flere kommentarer på artikkelen. En av kommentarene går på at alkoholbasert hånddesinfeksjon er å foretrekke når hendene ikke er synlig forurenset.

- Holder det etter dobesøk?

- Etter toalettbesøk og når helsepersonell er i kontakt med pasienter som har oppkast eller diaré, anbefales håndvask med såpe, sier Sorknes.

Hun legger til at dersom det er brukt hansker, fortrinnsvis lateks- eller nitril, så kan helsepersonell selv velge om de de vil vaske hendene med såpe og vann, eller bruke hånddesinfeksjon.

- Ved bruk av hånddesinfeksjon drepes mikroorganismene i løpet av sekunder. Hånddesinfeksjon er derfor en raskere og mer effektiv måte å rengjøre hendene på når de ikke er synlig forurenset, sier Sorknes.


Ikke bra nok

Sykepleiere er den største gruppen helsepersonell, og derfor en viktig gruppe å nå for Folkehelseinstituttet.

- Vi ser at det på det beste er 50 prosent som utfører håndhygiene når de skal, og på en korrekt måte. Når vi har kampanjer øker tallene, for så å synke igjen. Studenter er ofte flinke med håndhygiene, men når de kommer ut i virkeligheten ser de at mange slurver og tar selv etter, sier Sorknes.

Hun innrømmer at det er vanskelig å få en vedvarende effekt på god håndhygiene.

- For at helsepersonell skal utføret håndhygiene må det tilrettelegges. De må få opplæring og det må finnes egnede fasiliteter, som for eksempel dispensere til hånddesinfeksjon der helsepersonell arbeider og i umiddelbar nærhet til pasientene, sier hun.

Sorknes mener pasienter og besøkende også kan bidra med å utføre god håndhygiene.

- Det forutsetter at de får informasjon og at det tilrettelegges for dette av helsepersonell, sier hun.


Er du god nok?

5. mai er verdens håndhygienedag.

- I disse dager gjennomfører Folkehelseinstituttet sammen med de fire regionale kompetansesentrene i smittevern, og smittevernpersonell fra kommunehelsetjenesten en spørreundersøkelse om håndhygiene på sine nettside r. Vi oppfordrer alle sykepleiere til å delta, sier Sorknes.

Spørreundersøkelsen er åpen til og med 17. april.

- Resultatene vil bli presentert på våre nettsider, Sykepleierforbundets nettsider og andre medier 5. mai, sier hun.

- I den forbindelse holder nå flere sykehus og sykehjem på med ulike kartlegginger og observasjoner rundt håndhygiene, og bruk av ringer og klokke i klinikken, sier hun.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.