fbpx Helsesøster på skolen eller i helsehus? Hopp til hovedinnhold

Helsesøster på skolen eller i helsehus?

Barn som står i døråpning

- Ja, mener helsesøsterleder.

- Nei, mener Helsedepartementet.

- Hvorfor det?

- Loven sier at det skal være tilbud i skoler, fordi det skal være lett tilgjengelig og lav terskel. Terskelen økes betraktelig ved reisevei, dessuten er det altså ikke lov, sier Waldum-Grevbo.


Tjenesten må være der elevene er

- Hvilke konsekvenser frykter helsesøstrene en slik utvikling vil ha?

- Det blir vanskeligere for ungdom å ta kontakt, de er «her og nå» og kommer lettere innom en de kjenner fra skolemiljøet. Det er avgjørende å kunne samarbeide med skolen og da må skolehelsetjenesten være der som del av et tverrfaglig team rundt eleven.

- Hvis det er ulovlig, hvem skal stoppe utviklingen?

- Tilsynsmyndigheter må følge med og ledere må kjenne lovverket, sier hun.

- I helsehus vil fagmiljøene bli større, er ikke det en fordel?

- Helsehus, eller tverrfaglig helsestasjon for ungdom, er supert som et supplement til skolehelsetjenesten, og det er et tilbud kommunene skal ha, sier   Waldum-Grevbo.


Advarer politikerne

- Politikere må ikke la seg friste av å kutte kostnader ved å desentralisere skolehelstjenesten, da

Bilde av Kristoffer Hansen

- Noen kommuner sentraliserer skolehelsetjenesten utenfor skolene, hva tenker du om det?

- Ved å ta skolehelsetjenesten ut av skolen mister tjenesten sin aller viktigste funksjon, lavterskeltilbudet. For mange elever er terskelen for å ta bussen til helsehuset langt høyere, og da oppsøker man ikke hjelp, selv om man trenger det, sier han.

- Helsehus vil kunne gi lettere tilgang til psykolog, lege og andre yrkesgrupper enn helsesøster, er ikke det bra?

- Det er bra med sterke fagmiljøer og flere yrkesgrupper i skolehelsetjenesten, men å si at det er lettere tilgang til hjelp når hjelpen forsvinner blir helt bakvendt, sier Hansen. 

- Hva er det viktigste for ungdom når det kommer til skolehelsetjeneste?

- Minstekravet må være at tjenesten er så godt dekket at man som elev kan droppe inn når som helst. Det går ikke an å planlegge at man skal ha en vanskelig dag onsdag, om to uker, etter lunsj, sier Hansen.


Ikke ulovlig

Sykepleien har spurt lovavdelingen i Helsedepartementet om det er ulovlig å organisere skolehelsetjenesten utenfor skolen.

- Det er eksplisitt lovregulert at kommunen skal ha helsetjenester i skolen. Det er vurdert som et avgjørende moment at tjenesten er lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle elever i aldersgruppen 0-19 år, og slik at det vil være naturlig for elever for eksempel å kunne ta kontakt også mens de er på skolen. Dette vil det kunne være for eksempel der tjenesten fysisk er plassert på skolen eller i et helsehus i umiddelbar nærhet til skolen, skriver Helsedepartementet i en e-post.

Departementet sier videre at det i merknader til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten kommer klart frem at arbeidet kan foregå på et ”helsehus” utenfor skolen, dersom en slik ordning etter en konkret vurdering ivaretar tilgjengeligheten for elevene.


- Vi må være skolen

Leder av Landsgruppa av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er ikke enig i Helsedepartementets tolkning av regelverket.

- Umiddelbar nærhet, hva betyr det? Nabohuset? En viktig grunn til at skolehelsetjenesten bør ligge på skolen, er at skolehelsesøster skal samarbeide med skolens personale, Waldum-Grevbo.

Når lovteksten sier skolehelsetjeneste i skoler, kan jeg ikke forstå at det å måtte ta buss dit er ok. Jeg håper de nye retningslinjene, der samhandling med skolen tydeliggjøres, vil gjøre dette enda klarere. Vi må være skolen, sier Waldum-Grevbo.

- Ved å ta skolehelsetjenesten ut av skolen mister tjenesten sin aller viktigste funksjon, lavterskeltilbudet.
Kristoffer Hansen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse