fbpx Vil styrke skolehelsetjenesten i Oslo Hopp til hovedinnhold

Vil styrke skole­helse­tjenesten i Oslo

Kan bli dobling av antall helseøstre i skolehelsetjenesten i hovedstaden.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fremmet i går et forslag om en ny bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i helse- og sosialkomiteen i Oslo. Rødt og SV stemte for, og dermed får forslaget flertall når det skal opp i bystyret 25. mars.


Dobling

– Skolehelsetjenesten i Oslo har store mangler i dag og det er for få helsesøstre. Norsk Sykepleierforbund har sagt de ønsker seg en dobling, nå innfører vi mer enn det, sier Frps Aina Stenersen til NRK.

En kartlegging i Oslo har tidligere vist at det har vært omlag tre ganger så mange elever per helsesøster som anbefalt i Helsedirektoratets minstenorm. 

Vedtaket i går slår fast at Oslo kommune skal følge Helsedirektoratets anbefalning for bemanning i skolehelsetjenesten.


Også psykologer

 Det er først og fremst flere helsesøstre det er behov for, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) til Sykepleien.

Ifølge Dahl vil det koste rundt 77 millioner kroner å nå minimumsnormen. 

– 77 millioner kroner er fryktelig billig med tanke på hva vi kan spare med tidlig innsats til de som trenger det. Skolehelsetjenesten er en nøkkel når det gjelder forebygging, sier hun til Sykepleien.

– Den anbefalte minstenormen fra Helsedirektoratet er ikke pålagt, men den er faglig begrunnet. Vi har fått nok tilbakemelding fra helsesøstre og elever som forteller at elevens behov for hjelp ikke møtes med dagens bemanning. Det er også behov for mer psykologbistand, særlig i ungdomsskole og videregående skole.


Elevvekst

Foreløpige Kostra-tall for hele landet, Oslo inkudert, kommer om få dager. Disse tallene vil si noe om økning eller nedgang i helsesøsterårsverk for hver kommune. 

– Jeg stoler mer på de direkte tilbakemeldingen fra bydelene. Det er et enkelt regnestykke å se på antallet helsesøsterstillinger opp mot elevtallene. I Oslo har elevveksten "spist opp" det som kan se ut som en økning av helsesøstre, sier hun.  


– Viktig med oversikt

Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen for helsesøstre, er glad for den tydelige satsingen som nå kommer i Oslo:

 Jeg håper Stortingspolitikerne merker seg begrunnelsen og argumentasjonen for å følge en minstenorm, sier hun.

Hun mener at den skolevise oversikten som Helseetaten i Oslo utarbeidet i 2014, har vært viktig for den planlagte satsingen:

– Det er slike detaljerte oversikter vi trenger for å vite hvor tilbudet må styrkes. Kostra-tallene viser bare antallet helsesøstre i en kommune, den sier ingenting om hvordan disse stillingene er fordelt, om de jobber på overordnet nivå, om det er flest på helsestasjonene og færre på barneskolen, for eksempel. For å sikre at alle barn får den helsetjenesten de lovmessig har krav på, må vi ha denne kunnskapen.

– Når politikerne i Oslo fikk den detaljerte kartleggingen basert på en anbefalt minstenorm, er det nok enklere å prioritere tjenesten. Jeg mener dette viser hvorfor vi trenger en bemanningsnorm og mer detaljert rapportering i fremtiden, sier Waldum-Grevbo til Sykepleien.


– Uheldig

Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide fra Høyre er ikke fornøyd med at bystyret vil bestemme hvordan bydelene skal organisere dette tilbudet. Til NRK Østlandssendingen sier han:

– Det er uheldig. Jeg er for å styrke skolehelsetjenesten og det har vi gjort de siste årene, men lokalpolitikerne må få gjøre sine egne prioriteringer, sier han.

Sentralt Ungdomsråd i Oslo har over flere år krevd en styrking av skolehelsetjenesten. Nå er ungdommene spent på resultatet av gårdagens vedtak:

– Helsesøster må bli mer synlig, ha tid til å informere om at de finnes og ha lokaler som er enkle å oppsøke, sier leder av Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Maiken Marie Godal Dam til NRK Østlandssendningen.


Les også: Vil ikke tallfeste helsesøstre

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse