fbpx Barn og unges helse | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Barn og unges helse

Helsesøstre slår alarm

Helsesøstre landet over forteller at de er i tidsnød, og at det går direkte ut over de mest sårbare barna.
Vold, helsepersonell, jordmor

Slik spør du om vold:

Det kan være vanskelig å spørre om noen har blitt utsatt for vold. Her er noen spørsmål det er anbefalt å stille:

Gravid, jordmor, vold

Få jordmødre spør om vold

Jordmødre er pålagt å spørre gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. Men under halvparten av dem gjør det, viser en ny undersøkelse.

Solveig Horne, barne og likestillingsminister og Ann-Kristin Olsen, leder av Barnevoldsutvalget.

Vil granske barnevold nærmere

Barnevoldsutvalget mener det bør opprettes en fast undersøkelsesordning for gjennomgang av alvorlige saker der barn dør eller har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

– 2-åringene blir skviset

Trondheim mangler ifølge utregninger over 40 helsesøstre. Det får 2-åringene svi for. Helsesøster Anne Åsheim fortviler over de vonde valgene hun og kollegene blir tvunget til å ta hver dag.

– Trist lesning

Leder for Landsgruppa av Helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, synes Sykepleiens undersøkelse er trist lesning. Men hun er ikke overrasket.

Trenger flere helseøstre

- Mye tyder på at vi trenger flere helsesøstre, sa helseminister Jonas Gahr Støre da han fikk overrakt Sykepleiens helsesøster-undersøkelse.

- Støre må handle

- Det aller mest alvorlige i undersøkelsen er at 7 av 10 helsesøstre sier de unnlater å stille spørsmål. Noe må gjøres, og det haster, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund.

Krever 200 millioner i 2014

På bakgrunn av Sykepleiens undersøkelse om helsesøstertjenesten ber Norsk sykepleierforbund om snarlig møte med helseminister Jonas Gahr Støre og KS.

Helsesøstre på dagsorden

Eli Gunhild By forventer at regjeringens lovnader om satsning på forebyggende arbeid gjenspeiles i statsbudsjettet for 2014.

- Langt unna normtallet

– Politikerne vet at vi ligger langt under normtallet på helsesøstre og har bedt rådmannen om hva Trondheim kommune skal gjøre for å komme i mål.

Barneombudet bekymret

Barn og unge ønsker at helsesøster må få tid til å være mer enn en ”stikkedame”, sier barneombud Anne Lindboe.

Barn som velger døden

I 2011 var selvmord er den nest hyppigste dødsårsaken til barn på 15 år og yngre, bare slått av kreft.

«Dårlig skjult forakt»

Mange lesere har blitt engasjert i historien til moren som opplevde krenkelser da hun fulgte datteren sin på legevakta med skader hun hadde påført seg selv.

– Alle får tilbud om bedøvelse

En rundspørring blant et utvalg legevakter viser at det er varierende praksis rundt hvordan pasienter som skader seg selv blir mottatt.

Tåler noen barn mer juling?

Det spørsmålet stiller Redd Barna i en ny rapport. Mye tyder på at minoritetsbarn får et dårligere tilbud fra hjelpeapparatet enn andre barn, er konklusjonen.

Tid til å prate

– Vi skal stå på helt til barn og ungdom får et bedre skolehelsetilbud, lover Barneombudets Morten Hendis.

Kjendiser om helsesøstre

Hvilke assosiasjoner får Knut Nærum, David Wathne, Sigrid Bonde og Tommy Steine når de hører ordet helsesøster? Les og få svar.

Halvparten gikk til helsesøstre

Under halvparten av ekstrabevilgningene som skulle styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene har gått til å øke antallet helsesøsterårsverk.

Sykepleiens undersøkelse: Dette har vi gjort

13. januar sendte Sykepleien ut en e-post til alle landets 428 rådmenn med spørsmål om hvor mange budsjetterte helsesøsterårsverk deres kommune hadde i 2013, og hvor mange helsesøsterårsverk de har budsjettert med for 2014.

HOD er fornøyd

Statssekretær Lisbeth Normann er glad for de nye helsesøsterårsverkene. Hun sier regjeringen vil fortsette å satse på barn og unge, og er heller ikke fremmed for å øremerke midler.

5 ½ minutt per elev

Kari Engdal i Fredrikstad har i underkant av 5 ½ minutt per elev til «drop-in»-timer per år. På denne tiden skal hun rekke over 1 300 ungdommer. 

Helsesøstre landet rundt

– Små kommuner bør i hvert fall få nok midler til å kunne opprette en halv helsesøsterstilling.

Ønsker lovfestet minstenorm

NSF vil at den nye regjeringen skal lovfeste minstenormen for årsverk i skolehelsetjenesten og ved helsestasjoner.

Barneombudet vil ha rapporterings­plikt

- For å sikre at penger som gis for å styrke helsetilbud faktisk går til det de er tenkt, må det innføres rapporteringsplikt, sier Morten Hendis i Barneombudet.

– Opp med øynene!

– Helsesøstre må ta innover seg at grove overgrep skjer, også mot nyfødte og babyer. Det sier etterforskningsleder i Kripos, Kåre Svang.