fbpx Jordmødre får ikke gjort det de skal Hopp til hovedinnhold
Ny undersøkelse:

Jordmødre får ikke gjort det de skal

En av fire jordmødre avviser fødende kvinner.

Hos oss er det ikke nok jordmødre til å tilby fødende en-til-en omsorg i aktiv fødsel.

Det mener halvparten av jordmødrene som har svart på en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

1 av 4 sier det hender at de av kapasitetshensyn må avvise eller viderehenvise en som er i aktiv fødsel.


Ikke alle jobber som jordmor

NSF har spurt sine medlemmer som er yrkesaktive jordmødre om diverse forhold som gjelder deres yrke.

Spørsmålene ble sendt til 819 personer via epost og sms. 410 har svart på undersøkelsen.

Underveis har de som ikke jobber som jordmødre blitt silt ut, det vil 2 av 10. Det vil si at de drøyt 200 som har svart på spørsmålene har jobb som jordmor.


Jordmødre vil ta celleprøve og sette inn spiral

Ja, jordmødre bør få større ansvar for kvinnehelse, som å ta rutinemessig celleprøver og sette inn spiral.

Det mener 9 av 10 av jordmødrene som har svart på en undersøkelsen.

Litt mer nølende er de til spørsmålet om helsestasjonene kan ha totalansvaret for helsen til kvinner i fertil alder. 5 av 10 synes at det er på sin plass.


Får ikke alltid overvåket mor og barn

De aller fleste oppgir at de i gjennomsnitt har ansvar for én til tre fødende eller andre pasienter på en vakt.

Nesten halvparten sier det hender de ikke får overvåket kvinnen og/eller barnet i fødsel tilstrekkelig.


Har ansvar for opp til seks barselkvinner

Når det gjelder barsel sier de fleste at de har ansvar for mellom 3 og 6 barselkvinner.

1 av 4 sier det bare av og til er nok jordmødre til at de kan følge opp barselkvinnene individuelt.
 

Reiser hjem før ammingen er på plass

På 3 av 10 arbeidsplasser reiser kvinnen som oftest hjem før amming er etablert, ifølge respondentene.

På halvparten av stedene svarer jordmødrene at dette skjer av og til.


– Jordmødre sjonglerer mellom flere fødsler

Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet i NSF, er ikke overrasket over at så mange jordmødre sier at de må avvise fødende. Jordmødrene har varslet om for lav jordmorbemanning i årevis.

– Men det er høye tall. Det er noe vi har merket i årevis. Særlig på store klinikker sjonglerer jordmødrene mellom flere fødende som er i aktiv fødsel samtidig.

 
Jordmødre får påpakning

– Jordmødre melder at de får tilsynssaker mot seg på grunn av utilstrekkelig overvåkning av mor og barnet under fødsel. Dette er et bemanningsproblem som fødeenhetene er ansvarlige for å løse, mener Schjelderup-Eriksen.

Ifølge retningslinjer for fødselsomsorg anbefales det at den fødende har en jordmor hos seg under fødselen.

 «Bemanningen ved fødeavdelingene må være tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme den faglige anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv fase av fødselen», heter det. 


– Store klinikker er mer presset

Schjelderup-Eriksen synes det er urovekkende at jordmødre ikke får observert mor og barn tilstrekkelig.

– Det er større press på store klinikker på grunn av nedleggelser av de mindre fødeenhetene i distriktene, men bemanningen er ikke justert opp etter behovet.

Jordmødre i Oslo må stadig sende kvinner videre til andre sykehus selv om de er i aktiv fødsel.


Måtte dra videre med ni centimeters åpning

Hun forteller om en fødende som hadde sju centimeter åpning da hun kom til et Oslo-sykehus.

– Likevel ble hun sendt videre. Men først måtte hun vente, og da var åpningen blitt ni centimeter. Ambulansepersonalet var fortvilet.

Smertelindring og overvåkning og hjelp av jordmor under transporten fikk hun heller ikke.

– Og det var jo den tøffeste fasen i fødsel hun var i, rett før barnet skulle fødes.


Flere føder i fart fordi de blir avvist

– En av årsakene til at transportfødsler har økt er nettopp fordi de fødende blir avvist eller må vente for lenge hjemme før de får komme inn på fødeenhetene, fordi de ikke har kapasitet.

Schjelderup-Eriksen mener at myndighetene ikke har tatt innover seg at jordmødrene har høy alder, og at de får stadig flere oppgaver.

– Men de øker ikke utdanningskapasiteten etter behovet. Vi trenger tusen flere jordmødre bare i kommunene. Nå er det mindre enn 300 kommunejordmødre som skal ivareta 60 000 gravide og minst like mange nyfødte årlig, sier lederen for Jordmorforbundet..


Mange får ikke hjemmebesøk av jordmor

Schjelderup-Eriksen er også bekymret for barnas ernæring. Barselkvinner reiser ofte hjem uten tilbud om hjemmebesøk og oppfølging av jordmor – før de har fått i gang ammingen.

– Dette gjør at flere som ønsker å amme gir opp, og vi ser at ammeprosenten går ned.


Høyre-politiker vil gi jordmødre ansvar for celleprøve

Tone Wilhelmsen Trøen (H) vil foreslå at kvinner kan få ta celleprøve på helsestasjon Det sier hun til Aftenposten i dag.

Hun viser til at fastlegene har stor pågang og at særlig kronisk syke trenger mer legetjenester.

Ifølge Aftenposten støtter helseminister Bent Høie forslaget fra høyre-politikeren.


Leger er skeptisk til selvstendige jordmødre

Leder for allmennlegene, Kari Sollien, er mer skeptisk:

Hun sier til avisen at det kan føre til en oppstykking av helsetjenesten og silobygging mellom faggruppene dersom jordmødre skal ta mer ansvar for den friske kvinnen. 
Jordmødre får tilsynssaker mot seg.
Hanne Schjelderup-Eriksen, Jordmorforbundet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse