fbpx Kulturbyggere for heltid Hopp til hovedinnhold

Kulturbyggere for heltid

Det skal bli slutt på at over halvparten av de kommunalt ansatte ikke har heltidsstilling. I dag signerte partene i kommunesektoren en erklæring som skal bidra til at heltid blir normalen.

De tre største arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor er blitt enige med Kommunesektorens organisasjon (KS) om at de i fellesskap skal skape heltidskultur i kommunene. I dag skrev de under på en felles erklæring de har kalt ”Det store heltidsvalget”.

 

Les: Heltid skapes lokalt

 

– Etter år med diskusjoner om frivillig og ufrivillig deltid. Om hva som er årsaken og hva som bør gjøres, er det på høy tid at vi sentralt satt oss sammen for å finne ut hva vi sammen kan gjøre. Vi er alle enige om at deltidskulturen i kommunesektoren må brytes, sa administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS da hun presenterte organisasjonenes felles erklæring for hvordan skape mer heltid i kommunene.

Det var KS-lederen som tok initiativet til dialogmøter om heltid for snart ett år siden.

 

Tre ganger vinn

– Heltid er en stor og viktig sak for fagbevegelsen, kanskje den største, sa Jan Davidsen leder i Fagforbundet.

– Den er viktig for den enkeltes økonomi og framtidige pensjon. Den er viktig for tilbudet og kvaliteten som blir tilbudt brukerne av de kommunale helsetjenestene, og den er viktig for arbeidsgiver. Vi snakker om tre ganger vinn, sa Davidsen.

Han var overbevist om at når resten av arbeidsmarkedet klarer å skape heltidsstillinger, må det også være mulig i helsesektoren.

 

Felles utgangspunkt

– At heltidsarbeid skal være hovedregelen er et viktig budskap til kommunene. Det er ingen hemmelighet at utfordringene når det gjelder å skaffe nødvendig arbeidskraft i kommunene i nær framtid vil bli tøffe. Den høye andelen deltidsstillinger i dag representerer en ressurs vi sammen må få satt i arbeid. Mange står klare. Alle de som jobber mer enn stillingen de er ansatt i bekrefter det, sa NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun håper partene har kommet fram til et felles utgangspunkt til å kunne lykkes, og at NSF er innstilt på å gi sitt bidrag til å utvikle en heltidskultur i kommunene.

 

Hver tredje helg

– Er arbeid mer enn hver tredje helg en del av dette bidraget?

– Verken sykepleierne eller NSF vil godta jobb oftere enn hver tredje helg. Men det finnes mange andre løsninger som vi kan ta tak i, sier By og nevner som eksempel lengre vakter, vikarpool og arbeid ved flere enheter som tiltak som vil bidra til mer heltid.

Leder Erik Kollerud i Delta er også helt klar på at deres medlemmer ikke er åpne for å jobbe oftere enn hver tredje helg.

– Men vi må se lenger enn bare uenigheter. Jeg oppfatter den underskrevne erklæringen som et felles policy-dokument, og at det konkrete arbeidet vil skje ute i kommunene.

Davidsen er mer avslappet i forhold til disse ”helgegreiene” som har kalte det.

– Mange jobber i dag hver andre helg, og jeg synes det er fint å dele på utfordringene. Jeg springer ikke rundt og tviholder på hver tredje helg. Å skape en felles heltidskultur er viktigere.

 

Oppsummering neste år

– I spesialisthelsetjenesten snakker helseministeren om en reduksjon på 20 prosent deltidsansatte. Hva forventer dere?

– Her snakker vi om kulturendring og ikke et konkret tall, sier Vågeng.

By er enig:

– Resultatene vil være avhengig av hva som konkret skjer ute i kommunene. Mange gode prosjekt er allerede i gang, og så får vi håpe det gir ønskede resultater.

Arbeidet ute i kommunene skal evalueres før tariffoppgjøret i 2014.

 

Les: – Sammen se mulighetene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse