fbpx Heltidskommunen vestpå Hopp til hovedinnhold

Heltidskommunen vestpå

– Jeg tør påstå at i dag får alle sykepleiere i Haugesund den stillingsstørrelsen de ønsker, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedtillitsvalgt, Anita Torgersen.

Det har det siste året blitt tatt et krafttak for å øke stillingene til sykepleierne i Haugesund kommune. Årsakene til dette er flere, sier Anita Torgersen:

– Samhandlingsreformen har ført til større behov for sykepleierkompetanse. Samtidig sliter vi, som mange andre kommuner, med å rekruttere sykepleiere. Kommunen vil helt klart framstå som en mer attraktiv arbeidsgiver ved å lyse ut 100 prosent stillinger.

Kommunen har også fattet politiske vedtak på at ufrivillig deltid skal avvikles.

 

Noen vil jobbe deltid

Alle sykepleiere i Haugesund kommune får den stillingsstørrelsen de ønsker. De fleste på egen avdeling, men noen få har måttet flytte på seg for å få ønsket stillingsstørrelse.

– Når det er sagt, så viser det seg at det er mange sykepleiere som ikke ønsker 100 prosent. Det er ulike årsaker til dette, men vi ser heldigvis at de nyutdannede fortrinnsvis ønsker 100 prosent. Så blir det opp til partene i arbeidslivet å gripe fatt i årsakene til at sykepleiere ikke ønsker full stilling, og prøve å gjøre noe med dem. Tror nok det må skje en holdningsendring, da yrket lenge har vært preget av å være et ”deltidsyrke”, sier NSFs hovedtillitsvalgt.

 

Framtidsrettet

– Grunnen til at jeg valgte å jobbe i kommunen var fordi jeg fikk 100 prosent stilling, sier nyutdannet sykepleier Bente K. J. Årvik.

Det viser at det å tilby hele stillinger er et viktig og fremadrettet tiltak, mener Torgersen.

– Jeg er stolt over å tilhøre en foregangskommune på dette området. Må legge til at økning av stillingsstørrelsene ikke har medført endringer i arbeidstidsordningene. I Haugesund jobber vi hver tredje helg, sier Anita Torgersen.

 

Fagarbeiderne neste

Hjemmetjenesten i kommunen hadde i løpet av ettersommeren 2012 flere annonser med ledige stillinger på 60-80 prosent.

– Med utgangspunkt i den stadig tilbakevendende diskusjonen rundt ufrivillig deltid, og at man ikke rekrutterer menn i deltidsstillinger, valgte vi å oppjustere alle sykepleiehjemler med deltid fra 50 prosent og oppover i oktober 2012. Det var totalt 33 hjemler, og økningen utgjorde 4,4 årsverk. Det har i ettertid dukket opp noen flere delte hjemler som også skal oppjusteres til 100 prosent, sier Tone B. Steinsvåg, enhetsleder ved Hjemmebaserte tjenester i kommunen.

De ledige oppjusterte hjemlene ble lyst ut, og de som eide deltidshjemler ble tilbudt å øke sin stilling direkte.

– Men det viser seg at det langt fra var alle som hadde ønske om å jobbe hel stilling, når det kom ti stykket. Her har vi en jobb å gjøre for å endre innstillingen til våre sykepleiere om at normalen er å jobbe 100 prosent, sier enhetslederen.

Forøvrig er tanken å gjennomføre samme snuoperasjon på fagarbeider, når prosessen rundt oppgradering av sykepleiestillingene er fullført.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse