fbpx Kan kreve full stilling Hopp til hovedinnhold

Kan kreve full stilling

Deltidsansatt? Merk deg en viktig lovendring fra nyttår.

Flere virksomheter, særlig innen helse og omsorg, har mange deltidsansatte. Ofte har deltidsansatte en avtalt stillingsbrøk som er lavere enn det de faktisk arbeider. Det har sammenheng med at arbeidsgiver ønsker deltidsansatte som kan ta ekstravakter og arbeide overtid, enten det er på grunn av økt arbeidsmengde, sykefravær eller permisjoner.

 

Les: Snart kan du kreve hel stilling

Les:  Prop. 83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

 

Tidligere har dette vært praktisert uten at det har medført rett til økt stillingsbrøk. Det vil endre seg fra årsskiftet. Da vil deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid ha rett på en stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.

Har virksomheten en deltidsansatt i eksempelvis 50 prosent stilling, men som det siste året jevnlig har tatt ekstravakter eller jobbet overtid slik at faktisk arbeidstid har vært 100 prosent, har den deltidsansatte i utgangspunktet rett på 100 prosent stilling.

De nye reglene gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner virksomhetens behov for merarbeid. 12-månedersperioden beregnes bakover i tid med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmer krav om økt stilling.

 

Noen unntak

Det finnes noen enkeltunntak fra hovedregelen. Virksomheten kan for eksempel motsette seg krav om økt stillingsprosent dersom den kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger er tilstede.

Etter lovendringen vil det imidlertid ikke være tillatt å konstruere ekstravakter som enkeltstående midlertidige ansettelser for å omgå regelverket. For å avtale midlertidig ansettelse må arbeidsgiver i utgangspunktet ha et midlertidig behov.

 

Flere ufaglærte?

Ofte bruker virksomheten arbeidskraft som egentlig ikke har vært faglig kvalifisert til ekstraarbeidet som vedkommende har utført, men har endt opp med å gjøre det fordi de ikke klarer å dekke behovet på annen måte.

Mens arbeidstakerorganisasjonene applauderte da arbeidsministeren foreslo å lovfeste rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det gjorde ikke leder av NSFs landsgruppe av sykepleieledere Anne Moi Bø. Hun frykter konsekvensen kan bli økt andel ufaglærte.

Les: Åpner for flere ufaglærte?

 

Hva med kompetansekrav?

Kan virksomheten nekte å gi økt stillingsbrøk under henvisning til et kompetansekrav de mener gjelder, men som vedkommende ikke oppfyller?

– Antakelig ikke, så dette kan bli en felle for arbeidsgiver, meneradvokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma.

– Eneste unntaket jeg kan komme på er at deltidsansatte har utført oppgaver som ikke lovlig kunne utføres uten særlig kompetanse. I de tilfeller vil nok virksomheten kunne henvise til et kompetansekrav, men må antakelig tilby vedkommende økt stillingsprosent med annet passende innhold, sier advokat Marstrander overfor HegnarOnline.

 

Les Tema: Ufrivillig deltid

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse