fbpx Spekter avviser forslag til deltidstiltak Hopp til hovedinnhold

Spekter avviser forslag til deltidstiltak

Skal retten til utvidet stilling for deltidsansatte fungere, må den utvidede tiden disponeres av arbeidsgiver, mener Spekter.

Arbeidsdepartementets forslag om å innføre rett til utvidet stilling for deltidsansatte til deres faktiske arbeidstid er godt tenkt, men problematisk å gjennomføre, skriver arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i sitt høringssvar til departementets forslag for å redusere ufrivillig deltid.

I høringsnotatet ”Endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid” foreslår Arbeidsdepartementet blant annet tatt inn følgende nye bestemmelse: ”Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid i mer enn 12 måneder, har rett til utvidet stilling tilsvarende gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i denne perioden.”

 

Les: Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

Les: Spekters høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot frivillig deltid

 

Avviser fast arbeidsplan

Spekter synes forslaget er lite konkret, og frykter det vil få uheldige konsekvenser for deres virksomheter.

– Det kan virke som om departementet forutsetter at den utvidede tiden skal innarbeides i en fast arbeidsplan. Spekter vil peke på at det karakteristiske for merarbeid er at det må utføres når behovet er der, ofte i situasjoner som er vanskelig å forutsi, skriver arbeidsgiverorganisasjonen og viser til blant annet uforutsigbare ekstravakter på grunn av sykefravær.

En forutsetning for at forslaget skal ha noen mulighet for å fungere, er ifølge Spekter at den utvidede tiden holdes utenfor en fastsatt arbeidsplan, og disponeres av arbeidsgiver etter tilkalling.

 

Frykter mindre helgebemanning

Spekter viser videre til at flere helseforetak rapporterer at tillitsvalgte ikke godkjenner arbeidsplaner med hyppigere helgearbeid enn hver tredje helg, selv om virksomheten har behov for mer arbeidskraft i helgene. Arbeidsplanene i døgnkontinuerlige virksomheter krever i de fleste tilfeller godkjenning av tillitsvalgte. Dersom ekstravaktene skal stå på en fast arbeidsplan, ”er det nærliggende å tro at de tillitsvalgte vil kreve at prinsippet om helgearbeid også skal gjelde for denne tiden” skriver Spekter og viser konkret til NSFs høringssvar.

– Forslaget om ny mertidsparagraf er godt tenkt, men det er ikke vurdert grundig nok hvilke konsekvenser det vil få for virksomhetene. En konsekvens kan bli behov for å ansette enda flere deltidsansatte uten at behovet for uplanlagt arbeidskraft blir ivaretatt, eventuelt at manglende arbeidskraftsbehov ikke vil bli dekket opp, skriver Spekter og etterlyser en nærmere utredning av konsekvensene av forslaget før det iverksettes.

 

Les: NSFs høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot frivillig deltid

Les: Ikke jobbe mer ubekvemt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse