fbpx – Jordmorstillinger må øremerkes Hopp til hovedinnhold

– Jordmorstillinger må øremerkes

Halvparten av landets kommuner mangler kommunal jordmortjeneste. De siste fire årene har tjenesten kun fått 87 nye årsverk, mens politikerne har bevilget nær en milliard. Det er ikke leder av NSF Jordmorforbund fornøyd med.

Oppsummering: I går skrev Sykepleien om Arendal kommune som ikke sørger for at føde- og barseltilbudet er i tråd med lovverket. Verken leder av Arendal helsestasjon eller leder av Landsgruppa av helsesøstre, var overrasket. Nå kommer også leder av NSFs jordmødre på banen. Hanne Charlotte Schjelderup vil ha en jordmornorm.

LES OGSÅ: Arendal helsestasjon bryter loven

Ikke unikt for Arendal

Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder avdekket blant annet at kun 7 prosent av kvinnene som hadde født fikk hjemmebesøk av jordmor ett til tre døgn etter hjemkomst fra sykehus. Det er brudd på de nasjonale retningslinjene i barselomsorgen.

– Tror du avvikene ved Arendal helsestasjon er unike?

– En nasjonal kartlegging fra Ammehjelpen viser at kun en av ti kvinner får hjemmebesøk av jordmor etter regelverket, så dessverre er ikke dette en unik situasjon, sier leder av NSF Jordmorforbund, Hanne Charlotte Schjelderup.

Halvparten av landets kommuner mangler i tillegg kommunal jordmortjeneste.

– Jordmorstillinger må øremerkes for at familier landet over får den nødvendige oppfølgingen de skal ha av jordmor. Det gjelder både under svangerskap og etter fødselen, sier hun.

En jordmors oppgave

Barseloppfølging på sykehus er i dag kortere fordi kvinner reiser tidligere hjem.

– Dermed er nødvendig jordmoroppfølging av mor og barn flyttet fra sykehus til hjemmet, sier Schelderup.

Jordmor skal blant annet sjekke om blødning etter fødsel er normal, se på eventuelle sting og sjekke om mors psykiske og fysiske tilstand er normal.

– I tillegg skal vi sjekke at spedbarnet har nødvendig vektoppgang gjennom tilfredsstillende amming. Vi skal lære bort ammeteknikk og hyppighet, stell av barnet samt nødvendig søvn og avlastning er andre tema vi skal dekke, sier Schelderup.

Jordmortjenesten styrket med 87 årsverk

Arendal har brukt de ekstra overførte midlene fra statsbudsjettet til andre formål enn styrking av helsestasjonen. Schelderup mener Arendal neppe er den eneste kommunen som har brukt penger på andre ting.

– En nasjonal kartlegging av Helsedirektoratet viser at jordmortjenesten er styrket beskjedent med kun 87 nye årsverk i løpet av regjeringsperioden på fire år, på tross av bevilgninger til en styrking av tjenestene på nær en milliard, sier Schelderup.

Vil ha normtall

Jordmortjenesten er en av de tjenestene som kommunene nå er lovpålagt å ha.

– Det må et normtall til for å sikre et likeverdig jordmortilbud til alle deler av befolkningen. I dag er jordmortjenesten tilfeldig organisert. Det gir ikke familier et reelt valg om å velge jordmoroppfølging under svangerskap og etter fødsel slik myndighetene sier det skal være, sier Schelderup.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse