fbpx Deltid gjør kvinner mindre likestilte Hopp til hovedinnhold

Deltid gjør kvinner mindre likestilte

- Fire av ti norske kvinner jobber deltid. De risikerer mindre innflytelse, lavere inntekt og dårligere kompetanse, mener Ingrid Wergeland forfatter av pamfletten Deltidsfella.

 

Deltid er en av de viktigste likestillingsutfordringene i Norge. Dette er ett av hovedbudskapene i pamfletten "Deltidsfella", skrevet av Ingrid Wergeland, konstituert forlagssjef i Forlaget Manifest.

 

Store konsekvenser

– Det at så mange kvinner jobber deltid er underkommunisert og har store konsekvenser både for kvinnene selv og i samfunnet for øvrig, sier Wergeland.

Hun synes det er rart at kvinner og deltid, som er et så veldokumentert fenomen, blir så lite brukt i diskusjonen om likestilling.

– Med "Deltidsfella" ønsker jeg å sette temaet på dagsorden.

I pamfletten har Wergeland intervjuet kvinner som jobber deltid; blant dem en butikkmedarbeider, en kokk, en vernepleier en sykepleier og en hjelpepleier. I tillegg har hun fått de største fagforeningene og politiske partier til å uttale seg.

 

Mindre innflytelse

– Det å jobbe deltid påvirker kvinners økonomiske selvstendighet, innflytelse på eget arbeid og i arbeidslivet generelt. Det reduserer også muligheten for videreutdanning og gjør tilknytningen til arbeidsplassen dårligere, hevder hun.

Wergeland er heller ikke sikker på at alle kvinner i ufrivillig deltid kjenner til fortrinnsretten, som gjør at deltidsansatte skal prioriteres fremfor eksterne søkere dersom det utlyses fulltidsstillinger ved arbeidsplassen som de er kvalifiserte til.

– Med pamfletten ønsker jeg å belyse en kjent problemstilling, men også å informere og presentere mulige løsninger.

 

Løsninger

Som eksempel på mulig løsninger på deltidsproblemet beskriver hun Harstadmodellen og Hurummodellen. På Olavsgården sykehjem i Harstad jobber de ansatte tre dager og har tre dager fri, mens de ansatte innen helse og omsorg i Hurum kommune får velge stillingsstørrelse selv.

– Dette er modeller som fungerer i praksis og som viser at det går an å få det til, sier Wergeland.

Wergeland er klar over at mange kvinner ønsker å jobbe deltid for å få kabalen til å gå opp, men mener likevel det kan diskuteres i hvilken grad det kan kalles frivillig.

– Det er mange grunner til at kvinner jobber deltid. Hvis du spør en kvinne om hun vil jobbe fulltid svarer hun kanskje at det ville bli for slitsomt. Men hvis du spør henne om hva som skulle til for at hun ville jobbe heltid, blir kanskje svaret et annet.

 

Høyt sykefravær

Wergeland peker på at deltidsproblematikken også har store samfunnsmessige konsekvenser.

– Det blir vanskeligere å rekruttere folk til helse- og omsorgsyrkene, det er høyere sykefravær blant dem som jobber deltid, gir dårligere kompetanseutvikling og mindre kontinuitet i arbeidsstokken, sier hun.

 

Pamfletten skal lanseres på Frokostmøte i Folkets hus 28. februar, program kan lastes ned her.

 

 

 

 

Med "Deltidsfella" ønsker jeg å sette temaet på dagsorden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse